Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Backup License Kaspersky

December 9, 2010Category : IT & Network

1. Backup key (Thực hiện cho tất cả các phiên bản của Kaspersky)

– Bạn vào Registry (vào Run và gõ Regedit) sau đó tìm đến khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab , bạn click chuột phải vào LicStorage chon ExportSave lại
Bạn sẽ có 1 file tên là file.reg –> cất nó ở 1 nơi an toàn, tốt nhất là up lên host nào đó
– Hình ảnh minh họa cho Kas 2009 và 2010

– Hình ảnh minh họa cho Kas 2011

Vậy là bạn đã back up lại được key.

2. Restore

Sau khi cài lại win, và trước khi bạn cài Kaspersky bạn double click vào file .reg mà bạn đã lưu lại, Window sẽ đưa ra một thông báo, bạn cứ chọn yes/OK.
Bây giờ bạn có thể cài Kaspersky, và phần mềm sẽ tự nhận được key

3. Chú ý

– Cách này chỉ có thể thực hiện nếu KAS của bạn chỉ đang xài 1 key. Có nghĩ là ko add key backup vào.Vì cách này chỉ có thể lấy thông tin của key đầu tiên mà thui.

– Lưu với đối với viêc chuyển từ OS x64 sang OS x86 và ngược lại :
Các bạn chỉ việc sửa lại đường dẫn Registry đúng với OS và phiên bản KAV/KIS mình đang dùng trong file .reg là được

KAV/KIS 2009 & 2010 + OS x64: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyL ab\LicStorage] KAV/KIS 2009 & 2010 + OS x86: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\LicStorag e]

KAV/KIS 2011 + OS x64: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyL ab\protected\LicStorage] KAV/KIS 2011 + OS x86: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\protected \LicStorage]

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top