Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Cách khắc phục lỗi “0x8007007E Error”

June 9, 2008Category : IT & Network

Thường xảy ra đối với các hệ điều hành Windows 2000 và Windows XP. Nếu gặp lỗi này, bạn

hãy tiến hành các bước sau:

Nhấn Start – Run, rồi gõ : regsvr32 Inseng.dll và nhấn OK.

Khi bạn nhận được xác nhận RegSvr32 rằng chức năng DllRegisterServer đã thực hiện thành

công – nhấn OK.

Thực hiện tương tự bước trên với các file sau:

regsvr32 Oleaut32.dll

regsvr32 Ole32.dll

regsvr32 Urlmon.dll

regsvr32 Mssip32.dll

Mở Internet Explorer, và tiến hành nâng cấp Windows từ website Windows Update

(http://windowsupdate.microsoft.com/).

Nếu bạn vẫn không thể nâng cấp được, hãy xóa thư mục chứa các file cài đặt Windows Update,

rồi cài lại phiên bản mới nhất của Internet Explorer.

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top