Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Cài đặt Dark theme cho các ứng dụng Windows 10

August 28, 2015Category : IT & Network

Microsoft đang thử nghiệm theme màu đen cho các ứng dụng Windows 10 PC để đồng bộ với Windows Phone. Để bật theme tối, ta cần phân ra 2 loại ứng dụng, một là thay đổi toàn cục theo Registry, hai là thay đổi trong thiết lập ứng dụng.

 1. Thay đổi thiết đặt Registry
  Thay đổi thiết đặt registry dành cho một số ứng dụng hệ thống như Settings, Calculator, Clock, … Để thay đổi nạp khóa sau vào Registry.

  Code:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionThemesPersonalize]
  "AppsUseLightTheme"=dword:00000000

  [​IMG]

 2. Thay đổi trong từng ứng dụng
  Một số ứng dụng như MS Edge, Music, Store, .. phải đổi bên trong Setting của chúng. Đặc biệt Store các bạn bấm tổ hợp phím Ctrl+T để đổi nhanh giữa theme sáng và tối. Các bạn xem hình để biết thêm chi tiết.

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top