Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Cài phpMyadmin mới nhất trên host OpenShift

October 5, 2014Category : Code/Web

phpmyadmin for openshift

Thường thì để quản lý Database trên Host, chúng ta hay nghe nói đến công cụ phpMyAdmin, đây là công cụ có tính năng đầy đủ để chúng ta có thể xử lý, tạo mới, sao lưu dữ liệu. Khi chúng ta sử dụng OpenShift thì chúng ta cũng muốn sử dụng công cụ này, tuy nhiên phiên bản đóng gói có sẵn trên Danh mục ứng dụng của OpenShift lại có phiên bản hơi “cũ” trong khi chúng ta lại là những người có “máu” cập nhật. Bài này sẽ hướng dẫn việc đưa phiên bản phpMyAdmin  mới nhất trên trang chủ phpMyAdmin lên website của chúng ta.

Bắt đầu cài phpMyAdmin với phiên bản mới nhất từ trang chủ của phpMyAdmin

Sử dụng luôn trong giao diện dòng lệnh terminal:

Phiên bản cao nhất tại thời điểm bài này viết là 4.1.9. Nếu phiên bản cao hơn thì cần thay thế link trong đường link tải WGET.

4 câu lệnh trên đã bao gồm tải – giải nén – đổi tên folder thành phpmyadmin – xóa file tải về.

Truy cập vào folder phpmyadmin qua WinSCP, thêm file .htaccess với nội dung:

Đổi tên file config.sample.inc.php thành config.inc.php, sửa nội dung trong file này tại những dòng sau: (chú ý: chỉ chỉnh sửa – không xóa)

 DB Host, DB Port có thể tìm trong đường dẫn  /var/lib/openshift/[yourID]/.env/mysql/OPENSHIFT_MYSQL_DB_URL

Lưu file này lại.

CHMOD 600 cho 2 file config.inc.php và .htaccess.

Truy cập vào phpmyadmin trên trình duyệt theo đường link: http://yourdomain/phpmyadmin.

Tài khoản truy cập chính là thông số DB_User, DB_Password trên.

Update:

Một vài câu lệnh bash dùng để cập nhật phiên bản mới cho phpMyAdmin phiên bản cũ hơn đã tồn tại trên host của bạn:

Chú ý: trước khi sử dụng cần điều chỉnh 2 biến PMAFOLDER (phpMyAdmin folder) và PMAVERSION (phpMyAdmin version)

  Update:

Gần đây, khi tạo mới Application trong Openshift thì đường dẫn đến folder mã nguồn không còn là

[UID]/app-root/repo/php/

mà hiện giờ sẽ là:

[UID]/app-root/repo/

Vì thế câu lệnh để cập nhật sẽ có thay đổi 1 chút như sau:

Finish! Enjoy!

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top