Portfolio
Code/Web

Export woocommerce data to google sheet automatically

November 5, 2020Category : Code/Web

I. Workflow: + Mục tiêu: cập nhật đơn hàng mà khách mới đặt trên Woocommerce => Google sheet theo thời gian thực + Cách làm: sử dụng data cung cấp từ Woocommerce Webhooks và Google Apps script ghi dữ liệu vào Google sheet.   + Workflow thực tế: Khi Woocommerce nhận được đơn hàng mới  => 1 request “post” gửi đến apps..

Read more
01.

Mysql-bin files quá lớn

August 17, 2020Category : Code/Web

sửa file /etc/my.cnf add 2 dòng expire_logs_days = 10max_binlog_size = 100M

Read more
02.

[FIXED] Too many open files error on LiteSpeed Web Server

June 11, 2020Category : Bug & Security Code/Web

Website is crashing on traffic spike? Website facing 503 Service Unavailable error? Webserver throwing the following errors in the logs. [ERROR] [*:443] HttpListener::acceptConnection(): Accept failed:Too many open files! /usr/local/lsws/cachedata/priv/1/a/6/1a68a623c1d9ccbc: open() failed: Too many open files Such errors occur when open limits on the server are exhausted by the web server and other services. “Too many..

Read more
03.

Cách tối ưu cơ sở dữ liệu (database) trong WordPress

April 23, 2020Category : Code/Web

Tối ưu hóa các bảng Sử dụng các câu lệnh Tối ưu hóa bảng (optimize table) là thực hành tốt để duy trì chất lượng và hiệu suất của CSDL. Tối ưu hóa bảng sẽ tạo lại bảng đã chọn và loại bỏ bất kỳ không gian đĩa thừa nào được sử dụng bởi bảng đó. Giải..

Read more
04.

Cài đặt theo dõi chuyển đổi nhấp chuột vào cuộc gọi bằng Google Tag Manager cho web

November 1, 2019Category : Code/Web

Trong bài viết trước, mình đã hướng dẫn bạn cách cài đặt theo dõi chuyển đổi điền form đặt hàng, liên hệ. Việc cài đặt theo dõi này rất quan trọng để bạn tối ưu khi chạy quảng cáo chuyển đổi Google Ads, Facebook Ads. Tuy nhiên, trên web của bạn sẽ không chỉ có form..

Read more
05.

Hướng dẫn tạo SWAP cho VPS Linux – Tạo bộ nhớ ảo cho hệ thống

October 21, 2019Category : Code/Web IT & Network

Swap là khái niệm bộ nhớ ảo trên hệ điều hành Linux, nó sử dụng tài nguyên của ổ cứng để làm bộ nhớ ảo chạy các ứng dụng. Thông thường khi server của bạn không được tạo swap thì khi hết RAM hệ thông sẽ stop các ứng dụng như MySQL khi đó web sẽ không..

Read more
06.

How to Disable Huge Log Openlitespeed Cyberpanel

October 21, 2019Category : Code/Web IT & Network

Hi guys, in Cyberpanel, OLS web admin panel looks pretty concise, and this advantage can be integrated into CyberPanel. Some advanced configuration needs to be done in OLS webadmin console. including how to stop log, You can fix the error to problem-solving or turn off error log easily. But, you must enable webadmin console in Cyberpanel. How to..

Read more
07.

Fixing error login logout Cyberpanel”: “Session reuse detected, IPAddress logged

October 18, 2019Category : Code/Web

If your IP change frequently and you don’t need this protection, you can edit this file On server this file is available at /usr/local/CyberCP/CyberCP then systemctl restart lscpd try: uID = request.session[‘userID’] ipAddr = request.META.get(‘REMOTE_ADDR’) if ipAddr.find(‘.’) > -1: if request.session[‘ipAddr’] == ipAddr: pass else: del request.session[‘userID’] del request.session[‘ipAddr’] logging.writeToFile(request.META.get(‘REMOTE_ADDR’)) final_dic = {‘error_message’: “Session reuse detected, IPAddress..

Read more
08.

Can’t start mysqld/mysql

October 17, 2019Category : Code/Web

error: ERROR 2002 (HY000): Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/var/run/mysqld/mysql.sock’ (2) Didn’t quite do the magic for me. However the following worked I was able to overcome this issue on CentOS 6 with which ultimately discarded the commit in question. I’m not sure if systemd scripts support passing additional parameters. Maybe you..

Read more
09.

Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed trên CentOS 7

August 25, 2018Category : Code/Web

Khi dùng shared host mình rất ấn tượng với các dịch vụ hosting sử dụng web server LiteSpeed như HawkHost, AZDigi. Các website lưu trữ trên đó sử dụng plugin LiteSpeed Cache có tốc độ rất nhanh. Thậm chí nhiều độc giả của ThuThuatWP còn cho thấy LiteSpeed Cache còn tốt hơn cả plugin trả phí WP Rocket. Do vậy..

Read more
010.

Script Tampermonkey

June 5, 2018Category : Code/Web IT & Network


Warning: Statically_Rewriter::rewrite_url(): Argument #1 ($asset) must be passed by reference, value given in /home/linholiver.com/public_html/wp-content/plugins/statically/inc/statically_rewriter.class.php on line 343

1/ Xem phim vip trên HDOnline và HDViet // ==UserScript== // @name Tool Movie Online // @namespace Thảo Đào || https://www.facebook.com/daothao.dev // @author Thảo Đào // @version 0.1.2 // @icon http://static.hdonline.vn/template/frontend/noel2015/logo.png // @description Watch movie online in HDOnline and HDViet // @homepageURL https://www.facebook.com/daothao.dev // @updateURL http://bit.ly/tool-movie-online-meta // @downloadURL http://bit.ly/movie-online-tool // @match http://hdonline.vn/* // @match http://hdviet.com/* //..

Read more
011.

Recovery Mysql corrupt inndb itable1

May 27, 2018Category : Code/Web

1/ copy folder db cũ sang folder db mới 2/ zip các file frm 3/ vào https://recovery.twindb.com/ tạo cấu trúc db từ các file frm 4/ xóa tất cả các file đang có trong db folder mới 5/ vào list db xóa db > tạo lại 6/ tạo cấu trúc db với cấu trúc vừa..

Read more
012.

How can I improve the TTFB?

May 5, 2018Category : Code/Web

Set up fastcgi_cache In /etc/nginx/nginx.conf: fastcgi_cache_path /etc/nginx-cache levels=1:2 keys_zone=phpcache:100m inactive=60m; fastcgi_cache_key “$scheme$request_method$host$request_uri”; In your server’s .conf file likely in /etc/nginx/conf.d/modify the php handling block #fastcgi_cache set $no_cache 0; location ~ [^/]\.php(/|$) { fastcgi_cache phpcache; # The name of the cache key-zone to use fastcgi_cache_valid 200 30m; # What to cache: ‘Code 200’ responses, for half an hour fastcgi_cache_methods..

Read more
013.

How To Use Cookie-Free Domains

May 5, 2018Category : Code/Web

What Are HTTP Cookies? HTTP cookies are small pieces of data that are sent from a website and stored in your browser. While a user is viewing a website that uses cookies, the cookies collect data pertaining to your website activity such as preferences, shopping cart items, which pages you visited, etc. Cookies are very valuable to many websites..

Read more
014.

[WordPress] Tối ưu – Tăng tốc

March 19, 2018Category : Code/Web

1/ Bật tính năng CDN cho ảnh với dịch vụ Photon của Jetpack Nhắc đến việc load không nổi ảnh thì mình đã nghĩ ngay đến dịch vụ Photon nằm trong gói Jetpack plugin. Đây mà dịch vụ CDN dành riêng cho ảnh, hoàn toàn miễn phí; ảnh của bạn sẽ được nén dạng webp..

Read more
015.
© Oliver / All rights reserved.
To top