Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Chia sẻ cách tải tài liệu bị tắt tính năng download từ Google Drive siêu nhanh!

March 23, 2018Category : IT & Network

Sau đây, xin chia sẻ với các bạn một cách khác giúp tải về file tài liệu bị tắt tính năng download trên Google Drive mà không xem nguồn trang, hay sử dụng các dịch vụ getlink của bên thứ ba.

Lưu ý: Đây là một đoạn code javascript đã được viết sẵn do thành viên Trường Huỳnh thuộc nhóm J2TEAM Community chia sẻ, có chức năng giúp người dùng get được link gốc của file tài liệu bị tắt tính năng download trên Google Drive.

Thay vì sử dụng phương pháp viewsource (xem nguồn trang) để tìm link gốc tới file tài liệu mà TECHRUM đã chia sẻ ở bài viết trước (tham khảo), bạn chỉ cần tạo một bookmark trống trên trình duyệt (Chrome, Opera, Cốc Cốc v.v…), sau đó chỉnh sửa tên bất kỳ và dán vào địa chỉ liên kết đoạn mã javascript phía dưới vào.

javascript:
function unicodeToChar(text) {
  return text.replace(/\\u[\dA-F]{4}/gi,
    function(match) {
      return String.fromCharCode(parseInt(match.replace(/\\u/g, ''), 16));
    });
}

var bodyHTML = document.body.innerHTML;
var viewerng_link = bodyHTML.slice(bodyHTML.search('https://drive.google.com/viewerng/'), bodyHTML.search('application/pdf') - 6);

var rawLnk = unicodeToChar(viewerng_link);

var http = new XMLHttpRequest,
  url = rawLnk.slice(6, rawLnk.search('ds=') - 1),
  params = rawLnk.slice(rawLnk.search('ds='));
http.open("POST", url, !0), http.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded"), http.onreadystatechange = function() {
  if (4 == http.readyState && 200 == http.status) {
    var a = http.responseText;
    var b = a.slice(a.search('pdf') + 6, a.length - 2);
    window.location.href = b;
  }
}, http.send(params);

B1: Mở trình duyệt > nhấn tổ hợp phím Ctrl + D để tạo bookmark trống

[​IMG]

B2: Chuột phải vào bookmark trống mới tạo > chọn Edit

[​IMG]

B3: Đổi tên mà bạn mong muốn và dán đoạn mã javascript ở trên vào mục URL là xong

[​IMG]

 

 

Để sử dụng, bạn mở liên kết chia sẻ file tài liệu bị tắt tính năng download, sau đó nhấn vào bookmark chứa đoạn mã javascript là xong, trình duyệt sẽ tự động quét và chuyển tiếp tới giao diện kèm nút tải về.

[​IMG]
01.
© Oliver / All rights reserved.
To top