Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Đăng sản phẩm hàng loạt lên Zalo shop – bulk upload

November 5, 2020Category : Marketing

I. Đăng sản phẩm hàng loạt sử dụng file exel mẫu của Zalo: 

Bước 1: Trong phần Cửa hàng của giao diện quản lý Official Account (OA), Quản trị viên chọn Sản phẩm =>Nhập danh sách sản phẩm => Tạo sản phẩm mới => Tải tập tin mẫu

Bước 2: Cập nhật thông tin sản phẩm theo mẫu

Chú ý:
+ Ảnh có kích thước tối thiểu: 500 x 500 pixel (jpeg/png), dung lượng tối đa 2 mb.
+ Cần lưu tập tin thành file .xlsx
Đối với sản phẩm có biến thể (variation), khi tạo biến thể thì cần điền đầy đủ thông tin tất cả các trường thông tin sản phẩm (Zalo hướng dẫn chỉ cần điền SKU & thuộc tính => không thành công)
+ Đối với trường kích thước (size), Zalo chỉ chấp nhận số nguyên (VD: size 38, 39, 40) chứ không chấp nhận size 5.5 hay 6.5 …
Cần điền đầy đủ các trường như ảnh trên (cả các trường không có dấu *) – Zalo có thể từ chối duyệt với những sp không đủ các trường

* Đối với Woocommerce, có thể làm như sau: 

    + Xuất dữ liệu sản phẩm từ Woocommerce ra file csv (sử dụng default function của Woocommerce hoặc cài plugin export dữ liệu ra)

    + Chuyển file csv sang file excel (xlsx)

    + Copy mã sản phẩm từ Woocommerce sang Zalo template (nếu có biến thể thì sử dụng mã biến thể của woocommerce => mã sản phẩm của zalo template

    + Điền dữ liệu dựa trên mã sản phẩm biến thể vừa copy (Sử dụng Vlookup dựa trên tên sản phẩm) để điền các trường bắt buộc: Mô tả sản phẩm, Hình ảnh, Mã sản phẩm, Giá gốc, Khối lượng và các trường tùy chọn (nếu cần). 

     + Đối với trường màu sắc, mã màu viết liền, không có dấu cách, tối đa 15 ký tự => Có thể sử dụng hàm Right() trong excel để trích xuất màu từ tên sản phẩm => Sau đó sử dụng chức năng Find & Replace của excel để xóa dấu cách trong mã màu.

 Chú ý: 

+ Chuyển file sang định dạng xlsx trước khi xử lý

+ Sử dụng Vlookup điền thông tin dựa trên tên sản phẩm. Sau khi điền xong, copy & paste dữ liệu dạng value vào sheet mới => Sau đó mới đổi tên sản phẩm (các ký tự đặc biệt mà Zalo không chấp nhận) 

+ các hàm excel có thể cần: Left – Right – Trim – Search&Replace – Vlookup; nhập dữ liệu tên & biến thể vào 1 cột dữ liệu để vlookup

 . Cách loại bỏ mã biến thể khỏi tên sản phẩm:

                . Sử dụng hàm Left(A2,Search(“-“,A2)-1), trong đó A2 = ô A2 (đặt dữ liệu a-2) => Search dấu “-” và lấy phần đằng trước dấu “-“.

. Sử dụng hàm Left như trên lấy link image 1 (bên trái) từ cột image của woocommerce. 

 . Sử dụng hàm Right lấy link ảnh cuối từ cột image của Woocommerce. 

 . Sử dụng hàm Mid để lấy ảnh giữa.

Tham khảo: https://blog.hocexcel.online/huong-dan-cach-loc-bo-ky-tu-o-dau-o-giua-o-cuoi-trong-doan-van-ban.html

Bước 3.1: Upload danh sách sản phẩm lên Zalo Shop.

Bước 3.2: Chờ Zalo shop duyệt 

Bước 3.3: Kiểm tra danh sách sản phẩm & thực hiện chỉnh sửa nếu cần

2. Định kỳ update dữ liệu:

Dựa vào mã SKU (Woocommerce varation ID) để cập nhật tồn kho thực tế trên Zalo (sử dụng vlookup điền số tồn kho) => Làm thế nào cập nhật giá khuyến mại trên zalo shop nhanh nhất?

3. Tạo chương trình giảm giá trên Zalo Shop (Zalo OA): 

Sau khi tạo chương trình giảm giá theo hướng dẫn của Zalo, bạn cần gạt nút On/Off về chế độ On (Xem hình dưới) thì chương trình mới xuất hiện đối với khách hàng.

Tao khuyen mai Zalo Shop
01.
© Oliver / All rights reserved.
To top