Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

[Trade Coin] Cách xem biểu đồ – Phân tích kỹ thuật – 8 -Phân tích sóng Elliott dựa vào đường MA và Fibonacci

May 14, 2017Category : MMO
Tâm lý thị trường theo các bước sóng Elliott

Sóng chủ số 1

Đợt sóng đầu tiên này có điểm xuất phát từ thị truờng đầu tư giá xuống (suy thóai), do đó sóng 1 ít khi được nhận biết ngay từ đầu. Lúc này thông tin cơ bản vẫn đang là thông tin tiêu cực. Chiều hướng của thị trường trước khi sóng 1 xảy ra chủ yếu vẫn là thị truờng suy thoái. Khối lương giao dịch có tăng chút ít theo chiều hướng giá tăng. Tuy vậy việc tăng này là không đáng kể. Do đó nhiều nhà phân tích kỹ thuật không nhận ra sự có mặt của đợt sóng số 1 này.

Sóng chủ số 2

Sóng chủ 2 sẽ điều chỉnh sóng 1, nhưng điểm thấp nhất của sóng 2 không bao giờ vượt qua điểm xuất phát đầu tiên của sóng 1. Tin tức dành cho thị trường vẫn chưa khả quan. Thị trường đi xuống ở cuối sóng 2 để thực hiện việc “kiểm tra” độ thấp của thị trường. Những người theo xu thế đầu tư giá xuống vẫn đang tin rằng thị trường theo xu hướng đầu tư giá xuống vẫn đang ngự trị. Khối lượng giao dịch sẽ ít hơn đợt sóng 1. Giá sẽ được điều chỉnh giảm và thuờng nằm trong khoảng 0.382 đến 0.618 của mức cao nhất của sóng 1.

Sóng chủ số 3

Thông thường đây là sóng lớn nhất và mạnh mẽ nhất của xu hướng lên giá. Ngay đầu sóng 3, thị trường vẫn còn nhận những thông tin tiêu cực vì vậy có nhiều nhà kinh doanh không kịp chuẩn bị để mua vào. Khi sóng 3 đang ở lưng chừng, thị trường bắt đầu nhận những thông tin cơ bản tích cực. Mặc dù có những đợt điều chỉnh nho nhỏ trong lòng của sóng 3, giá của sóng 3 tăng lên với tốc độ khá nhanh. Điểm cao nhất của sóng 3 thường cao hơn điểm cao nhất của sóng 1 với tỷ lệ 1.618 hoặc thậm chí là 261.8%.

Sóng chủ số 4

Đây thật sự là một con sóng điều chỉnh. Giá có khuynh hướng đi xuống và đôi khi có thể tạo kiểu răng cưa kéo dài. Sóng 4 thường sẽ điều chỉnh sóng 3 với mức 0.382 – 0.618 của sóng 3. Khối lượng giao dịch của sóng 4 thấp hơn khối lượng giao dịch của sóng 3. Đây là thời điểm để mua vào nếu như nhà kinh doanh nhận biết được tiềm năng tiếp diễn liền sau đó của con sóng 5. Tuy vậy việc nhận biết điểm dừng của sóng 4 là một trong những khó khăn của các nhà phân tích kỹ thuật trường phái sóng Elliott.

Sóng chủ số 5

Đây là đợt sóng cuối cùng của 5 con sóng “chủ”. Thông tin tích cực tràn lan khắp thị trường và ai cũng tin rằng thị trường đang ở trong thế đầu tư giá lên. Khối lượng giao dịch của sóng 5 khá lớn, tuy vậy thông thường vẫn nhỏ hơn sóng 3. Điều đáng nói là những nhà kinh doanh “không chuyên nghiệp” thường mua vào ở những điểm gần cuối sóng 5. Vào cuối con sóng 5, thị trường nhanh chóng chuyển hướng. Điểm cao nhất của sóng 5 cao hơn điểm cao nhất của sóng 3 với tỷ lệ 161.8%.

Sóng A

Sóng này bắt đầu cho đợt sóng điều chỉnh A – B – C. Trong thời gian diễn ra sóng A, thông tin cơ bản vẫn đang rất lạc quan. Mặc dù giá xuống, nhưng phần đông các nhà kinh doanh vẫn cho rằng thị trường đang trong thế đầu tư giá lên. Khối lượng giao dịch tăng trưởng khá đều đặn theo con sóng A. Sóng A thường hoàn lại từ 38.2% đến 61.8% so với sóng 5.

Sóng B

Giá tăng trở lại và với mức cao hơn so với điểm cuối sóng A. Sóng B được xem là điểm kéo dài của thị trường đầu tư giá lên. Đối với những người theo trường phái phân tích kỹ thuật cổ điển, điểm B chính là vai phải của mô hình đồ thị Đầu và Vai. Khối lượng giao dịch của sóng B thường thấp hơn sóng A. Vào lúc này, những thông tin cơ bản không có những điểm tích cực mới, thế nhưng cũng chưa chuyển hẳn qua tiêu cực. Sóng B thường hoàn lại từ 38.2% đến 61.8% so với sóng A.

Sóng C

Giá có khuynh hương giảm nhanh hơn các đợt sóng trước. Khối luợng giao dịch tăng. Hầu như tất cả mọi nhà kinh doanh, đầu tư đều nhận thấy rõ sự ngự trị của xu thế đầu tư giá xuống trên thị trường, chậm nhất là trong đợt sóng nhỏ thứ 3 của sóng C. Sóng C thường lớn như sóng A. Điểm thấp nhất của sóng C ít nhất bằng điểm thấp nhất của sóng A nhân với 1.618.

Phân sóng Elliott dựa vào MA và Fibonacci

1. Để phân chia sóng đầu tiên ta cũng đi từ tổng quát đến chi tiết. Tức là chúng ta sẽ phân tích sóng Elliott ở các đồ thị của các thị trường lớn trên thế giới như Dow Jones, S&P500, Nasdaq, Shanghai, Nikkei v.v…, các đồ thị này phải lần lượt xác nhận lẫn nhau theo lý thuyết Dow. Về xu hướng ngắn hạn và trung hạn, các đồ thị có thể lệch pha nhau về thời gian và một vài con sóng, nhưng về dài hạn các đồ thị phải đi giống như nhau ở các bước sóng. Ví dụ các đồ thị đó sẽ cùng nhau ở sóng 3 dài hạn, hoặc cùng nhau ở sóng 4 dài hạn hoặc cùng nhau ở sóng 5 dài hạn. Sóng trung hạn và ngắn hạn có thể sớm muộn khác nhau và lệch pha nhau nhưng sóng dài hạn cần phải xác nhận lẫn nhau.

Ví dụ: đồ thị Dow Jones cho thấy đã bước qua sóng 2, nhưng các đồ thị khác chưa cho thấy bước qua sóng 2, vậy có thể có 2 khả năng sau:
1. Đồ thị Dow Jones chưa thật sự bước qua sóng 2, chỉ do giảm quá đà nên chúng ta có cảm giác đã gãy sóng 1. Đồ thị Dow Jones sẽ sớm tăng trở lại trở về sóng 1 như các đồ thị khác.
2. Đồ thị Dow Jones đã dò dẫm bước qua sóng 2 để dẫn đường, nếu các đồ thị khác cũng đồng loạt bước qua sóng 2 thì đồ thị Dow Jones sẽ lập tức khẳng định rõ đã bước qua sóng 2 bằng cách giảm thêm. Trong trường hợp các đồ thị khác ương bướng không chịu vào sóng 2 thì đồ thị Dow Jones sẽ sớm tăng lại và xem như sóng 2 chưa bắt đầu để đồng điệu với các đồ thị khác như ở khả năng 1 đã đưa ra.

Đếm sóng cụ thể như thế nào thì chúng tôi sẽ đề cập với bạn sau. Nhưng cụ thể là chúng ta đi tổng quát như thế để nắm được tình hình thị trường tài chính thế giới đang như thế nào.

Có thể chúng ta đếm thêm sóng của thị trường vàng và thị trường bạc. Thị trường vàng và bạc sẽ ngược xu hướng chính với Dow Jones, S&P500, Nasdaq, Shanghai, Nikkei… Nếu vàng bạc xu hướng chính là tăng thì các anh chàng Dow Jones, S&P500, Nasdaq,… xu hướng chính là giảm và ngược lại.

Sau khi phân tích sóng đến đây các bạn đã nắm được phần nào tình hình thế giới đang thế nào. Hãy nhớ là VNindex bị ảnh hưởng bởi các chỉ số trung bình Dow Jones, S&P500, Nasdaq, Shanghai và Nikkei… chứ không có sự ngược lại vì VNindex là thị trường nhỏ. Các thị trường lớn ảnh hưởng đến thị trường nhỏ.

Sau đó chúng ta đi đến đếm sóng VNindex và HNXindex. Thông thường VNindex và HNXindex sẽ đồng điệu ở xu hướng dài hạn với các thị trường lớn. Sau khi biết được sóng VNindex chúng ta có thể tự tin phân tích tiếp sóng trung hạn và ngắn hạn của VNindex và HNXindex. Rồi từ đó mới đi đếm sóng cụ thể của các cổ phiếu mà chúng ta mua.

Dĩ nhiên sau khi đếm sóng chúng ta biết chúng ta đang ở sóng nào, nếu ở sóng tăng trung hạn và dài hạn thì đầu tư trung hạn và dài hạn, nếu ở sóng giảm thì tốt nhất nên giữ tiền và thoát khỏi thị trường cổ phiếu.

2. Dùng Fibonacci đếm sóng thế nào? Ở đây chúng ta dùng Fibonacci Retracement
Như bài học trước về lý thuyết sóng Elliott chúng ta đã đề cập sóng 2, 4 và sóng b là sóng điều chỉnh của sóng xu hướng. Và sóng điều chỉnh này không được điều chỉnh quá nông thấp hơn 23.6% so với sóng trước, và cũng không được sâu hơn 61.8% so với sóng trước. Ví dụ sóng 1 tăng 100 điểm thì sóng 2 không được giảm ít hơn 23.6 điểm và không nhiều hơn 61.8 điểm. Nếu giảm ít hơn 23.6 điểm xem như chưa bước vào sóng 2 vẫn còn ở sóng 1. Nếu giảm nhiều hơn 61.8% xem như giảm quá đà, xem như thị trường sideway tức đi ngang thị trường con heo và không có sóng. Khi ấy ta sẽ đếm sóng 1 lại kể từ sau khi kết thúc quá trình thị trường sideway.

Xem ví dụ đếm sóng sai bên dưới.

Đếm sóng như 2 cách trên hình là sai, vì sóng 2 giảm quá nhiều giảm hơn 61.8% của sóng 1.

3. Dùng MA hay còn gọi là SMA như thế nào? Chúng ta dùng MA200 để chia sóng dài hạn, MA50 chia sóng trung hạn và dùng MA14 để chia sóng ngắn hạn.
Ví dụ: VNindex cắt lên trên MA200 ta có sóng 1 dài hạn, cắt xuống MA200 ta có sóng 2 dài hạn, cắt lên MA200 ta có sóng 3 dài hạn, cắt xuống MA200 ta có sóng 4 dài hạn, cắt lên MA200 ta có sóng 5 dài hạn.
Tương tự cứ cắt lên MA50 ta có 1 sóng trung hạn, cắt xuống MA50 ta lại có thêm một sóng trung hạn.
Cắt lên MA14 ta có 1 sóng ngắn hạn, cắt xuống MA14 ta có 1 sóng ngắn hạn.

Các bạn đã điểm qua xong lý thuyết giờ chúng ta vào phân tích sóng trên thật tế nhé. Giờ bạn xem cách chia sóng Dow Jones dài hạn như hình bên dưới đây. Đường MA200 có màu đỏ như trên hình. Cắt lên MA200 ta có sóng 1 và cắt xuống MA200 ta có sóng 2, cắt lên MA200 ta có sóng 3, cắt xuống MA200 ta có sóng 4, và cắt lên MA200 ta có sóng 5 như hình bên dưới.

Nhìn lên hình cách chia sóng như vầy là quá hợp lí với lý thuyết sóng Elliot vì thỏa 6 nguyên tắc:
1. Đáy sóng 2 không được bằng hoặc sâu hơn hơn nơi bắt đầu sóng 1.
2. Trong 3 sóng 1,3 và 5 thì sóng 3 không được là sóng ngắn nhất (sóng 1 ngắn nhất nên hợp lí)
3. Sóng 1 và sóng 4 không được có vùng giá chung.
4. Điểm cuối sóng 3 phải đi xa hơn điểm cuối sóng 1 và điểm cuối sóng 5 phải đi xa hơn điểm cuối sóng 3.
5. Nếu sóng 3 là sóng dài nhất thì sóng 1 và sóng 5 sẽ tương đương hoặc bằng nhau (ở đây sóng 5 dài nhất nên xem như cũng thỏa mãn)
6. Nếu sóng 2 tăng/giảm nhẹ hoặc sideway thì sóng 4 tăng/giảm mạnh. Nếu sóng 2 tăng/giảm mạnh thì sóng 4 tăng/giảm nhẹ hoặc sideway.

Tuy nhiên thấy có vẻ hợp lý nhưng chia sóng theo hình bên trên như thế sẽ bị sai vì không đồng điệu với Nasdaq và S&P500, xem hình bên dưới để biết vì sao không đồng điệu. Hãy nhìn vào cách chia sóng màu đỏ ở Dow Jones, Dow Jones cắt xuống sóng 2 màu đỏ nhưng Nasdaq và S&P500 quyết không cắt xuống nên thành ra Dow Jones có vẻ như bước qua sóng 2 nhưng thực tế không bước qua sóng 2, nên hình trên chia sóng đã bị sai.

Vậy đếm sóng theo đường màu tím, sóng 1 và sóng 2 như thế có được không? Nhìn thì có vẻ đúng vì cả 3 Dow Jones, Nasdaq và S&P500 lúc này đồng điệu, cùng cắt lên MA200 sóng 1, cùng cắt xuống MA200 cho sóng 2 như 3 đường màu tím.
Tuy nhiên chia sóng như thế vẫn bị sai, vì không đồng điệu với HanShengindex và Nikkei. Lúc này Nikkei và Hangshengindex lại không khớp. Nên nhìn chung phải chia sóng theo đường màu xanh dương để tất cả các chỉ số trung bình các thị trường trên thế giới xác nhận lẫn nhau.
Do đó phải phân tích cả 5 chỉ số theo hình màu xanh dương mới đúng với lý thuyết Dow.

Vậy phân tích đến đây chúng ta đã có tầm nhìn chung về thị trường toàn cầu là tất cả các thị trường tài chính gần như đang ở sóng 3 dài hạn. Và VNindex cũng sẽ như thế. Từ đó chúng ta có hướng đầu tư cho phù hợp.

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top