Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Bài LAB MPLS-VPN thường gặp

June 18, 2012Category : IT & Network

BÀI LAB : THIẾT LẬP MPLS VPN CHO HAI KHÁCH HÀNG A VÀ B

MÔ HÌNH:

Yêu cầu :

  • Tạo MPLS core.
  • Thực hiện MPLS VPN cho các khách hàng A và B.
  • Thực hiện bài lab này trong trường hợp : Customer A sử dụng static route;

Customer B chạy RIPv2 với nhà cung cấp.

Tạo MPLS – core:

Bước 1:Chạy một giao thức định tuyến IGP trong Core, đảm bảo mọi địa chỉ trong Core thấy nhau. Trong bài lab này ta chọn IGP là OSPF.

Bước 3: Bật BGP trên các PE router.

Bước 7: Kiểm tra trên các router PE rằng đã nhận được các route static từ đầu kia:

 

Bước 8: Kiểm tra rằng các địa chỉ 1.1.1.1 và 5.5.5.5 đã thấy được nhau:

Trên R1A:

Trên R5A:

Như vậy hai địa chỉ 1.1.1.1 và 5.5.5.5 tại hai site của khách hàng A đã đi đến nhau được thông qua đường hầm MPLS – VPN và bằng static route.

Xem bảng định tuyến:

Thực hiện ping kiểm tra:

Như vậy hai địa chỉ 1.1.1.1 và 5.5.5.5 tại hai site của khách hàng B đã đi đến nhau được thông qua đường hầm MPLS – VPN và giao thức định tuyến RIPv2.

Cấu hình cho site của khách hàng B có thể truy cập vào site của

khách hàng A:

Tiến hành đổi địa chỉ IP trên 2 site của khách hàng B.

R1B có địa chỉ là 6.6.6.6/24

R5B có địa chỉ là 7.7.7.7/24

Cấu hình thêm RT trên 2 PE:

Trên 2 site của khách hàng A cấu hình static route tới 2 site của khách hàng B:

R1A(config)# ip route 6.6.6.0 255.255.255.0 192.168.12.2

R1A(config)# ip route 7.7.7.0 255.255.255.0 192.168.12.2

R5A(config)# ip route 6.6.6.0 255.255.255.0 192.168.45.4

R5A(config)# ip route 7.7.7.0 255.255.255.0 192.168.45.4

Tiến hành ping kiểm tra:

Như vậy từ 1 site của khách hàng B ta có thể truy cập tới 1 site nào đó của khách hàng A.

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top