Aug 29, 2008
115 Views

Bài tập: Mạng BootRom

Written by

Có thể sử dụng phần mềm BXP, Ardence, LanPC….

Ardence 3.5
http://rapidshare.com/files/140939963/BXP35_www.nj9h7.net.rar
Hoac
http://www.mediafire.com/file/lqbybdmn5h2/BXP35.rar

ISBoot


http://downloadmirror.intel.com/12194/eng/ISBoot.exe
hỗ trợ các card mạng của intel :
Intel® PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter
Intel(R) PRO/1000 PT Quad Port LP Server Adapter
Intel® PRO/1000 PF Quad Port Server Adapter
Intel® PRO/1000 PT Dual Port Network Connection
Intel® PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter
Intel® PRO/1000 PB Dual Port Server Connection
Intel® PRO/1000 PF Dual Port Server Connection
Intel® PRO/1000 PF Dual Port Server Adapter
Intel® PRO/1000 PT Network Connection
Intel® PRO/1000 PT Server Adapter
Intel® PRO/1000 PF Network Connection
Intel® PRO/1000 PF Server Adapter
Intel® PRO/1000 PB Server Connection
Intel® PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration
Intel® PRO/1000 EB Backplane Connection with I/O Acceleration
Intel® PRO/1000 EB1 Network Connection with I/O Acceleration
Intel® PRO/1000 EB1 Backplane Connection with I/O Acceleration
Intel® 82575EB Gigabit Network Connection
Intel® 82575EB Gigabit Backplane Connection
Intel® Gigabit VT Quad Port Server Adapter
Intel® Gigabit PT Quad Port Server ExpressModule
Intel® 82598EB 10 Gigabit AF Dual Port Network Connection
Intel® 82598EB 10 Gigabit AF Network Connection
Intel® 82598EB 10 Gigabit AT CX4 Network Connection
Intel® 10 Gigabit XF SR Server Adapter
Intel® 10 Gigabit XF LR Server Adapter
Intel® 10 Gigabit XF SR Dual Port Server Adapter

Sử dụng BootRom với BXP

Link download (pass rar: nj9h7.net )

(Login để thấy link download)
[hidepost]

BXP2.5  (pass rar: nj9h7.net )
http://www.mediafire.com/?j0gxrru4jgg
hoặc
http://rapidshare.com/files/140946911/BXP25_nj9h7.net.rar
hoặc
http://www.fileden.com/files/2007/7/1/1230005/BXP25.rar
http://www.fileden.com/files/2007/7/1/1230005/BXP2-2.5crack.zip[/hidepost]

I/Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP

Cài đặt: Cpanel > Add Remove > Add/Remove Windows Components > Tại Network Services chọn details > stick vào Dynamic Host Config Protocol > Cài đặt theo Winzard
Cấu hình :
Vào DHCP tại admin tool > Tạo 1 dãy ip cần dùng (scope)

II/Bắt đầu với BootRom

1. TẠO CÁC Ổ ĐĨA MẠNG TRÊN MÁY TRẠM:

a)Tạo các folder sharing..
b)Map Network Driver
c)Ánh xạ ổ đĩa mạng
Trên máy trạm, từ cửa sổ lệnh, bạn thực hiện câu lệnh:
NET USE G: \\Daotao\users\%computername% mk/ USER:ANHXA
Trong đó:

 • G: là tên ổ đĩa bạn muốn ấn định đến thư mục chia sẻ.
 • daotao là tên máy chủ đã chia sẻ thư mục users.
 • users là tên chia sẻ của thư mục.
 • %computername% là một biến, có giá trị là tên của máy tính mà bạn đang sử dụng để chạy lệnh này, ví dụ MAY01. Tuy nhiên trong câu lệnh thì đây là đường dẫn chỉ đến một thư mục: \\daotao\users\may01. Do đó kết quả của lệnh này là tạo ra một ổ đĩa G: mà nội dung của nó chính là thư mục con MAY01 đã tạo trước đây trong thư mục chia sẻ USERS trên máy chủ Daotao.

 • mk là giá trị mật khẩu của tài khoản người dùng ANHXA khai báo tại /USER:

  Sau khi thực hiện thành công, trong cửa sổ My Computer bạn thấy xuất hiện thêm mục Network Driver, và mục này đang chứa ổ đĩa G:. Khi thực hiện lệnh này trên các máy tạm khác bạn cũng sẽ nhận được kết quả tương tự, chỉ khác là ổ đĩa G: trên các máy này sẽ tương quan với các thư mục con MAY02, MAY03,…

d)Tạo ổ đĩa tự động

Đến đây bạn sẽ muốn câu lệnh này được tự động thực hiện mỗi khi đăng nhập vào Windows. Bạn làm như sau:

 • Tạo một tập tin có dạng .BAT hoặc .CMD. Sử dụng một trình soạn thảo văn bản đơn giản nào đó (ví dụ: NotePad) để soạn nội dung sau:ECHO OFF
  NET USE G: \\daotao\users\%computername% mk/ USER:ANHXA
 • Thoát và lưu với tên tập tin như taodia.cmd.
 • Chép tập tin taodia.cmd này vào thư mục C:\Documents and Settings\HocVien\Start Menu\Programs\Startup

  Bây giờ khi máy trạm khởi động vào Windows nó sẽ tự động chạy tập tin taodia.cmd, các câu lệnh chứa trong các tập tin này sẽ tạo thêm ổ đĩa mạng G:

2)Đồng bộ thời gian với máy chủ

Để chỉnh đồng hồ máy trạm giống với đồng hồ máy chủ, trên máy trạm bạn thực hiện câu lệnh NET TIME như sau:

NET TIME \\daotao/ SET/ YES

Trong đó:

\\daotao: Tên của máy chủ mà bạn muốn đồng bộ thời gian với nó.

/SET: Đồng bộ đồng hồ trên máy trạm với đồng hồ trên máy chủ đã chỉ ra.

/YES: Tự động trả lời đồng ý thực hiện.

Bạn cũng đưa câu lệnh này vào nội dung của tập tin taodia.cmd:

ECHO OFF
NET TIME \\daotao/ SET/ YES
NET USE G: \\daotao\users\%computername% mk/ USER:ANHXA

3. THAY ĐỔI NỘI DUNG Ổ ĐĨA ẢO

Bạn muốn thay đổi một vài thiết lập trong Windows hay cài đặt thêm những ứng dụng mới trên máy trạm và muốn những thay đổi này được giữ lại cho những lần sử dụng sau.

Bạn lần lượt làm theo các bước sau:

 • Tắt tất cả các máy trạm có trong mạng BOOT-ROM này.

 • Trên máy chủ BXP, chạy chương trình BXP Config bằng cách chọn nút
  Start\Venturcom BXP\BXP Config

 • Trong cửa sổ xuất hiện, đầu tiên chọn ổ đĩa ảo chứa HĐH cần thay đổi trong ô Virtual drive image. Sau đó bỏ đánh dấu chọn tính năng Enable write cache trong ô tương ứng để không cho chương trình ghi nội dung thay đổi vào bộ nhớ đệm cache. Nhấn nút OK.

 • Khởi động duy nhất một máy trạm. Trên máy trạm này bạn thực hiện các thiết lập hay cài đặt bổ sung. Những điều này sẽ làm thay đổi nội dung của chính ổ đĩa ảo, khác với trường hợp khi bạn sử dụng thông thường thì những thay đổi được lưu tạm trong cache. Khởi động lại máy trạm để kiểm tra những nội dung đã được thay đổi theo mong muốn. Sau đó tắt máy.

 • Mở lại cửa sổ BXP Config, đánh dấu chọn lại trong ô Enable write cache để giữ lại những thay đổi vừa làm. Nhấn nút OK để hòan thành.

 • Bây giờ bạn có thể khởi động các máy trạm trong mạng để làm việc với nội dung ổ đĩa ảo mới.

4. MENU CHỌN HỆ ĐIỀU HÀNH CHO MÁY TRẠM

Cho phép bạn lựa chọn một trong các phiên bản HĐH xuất hiện trong bảng thực đơn lúc khởi động (ví dụ: Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows Server 2000/2003) để làm việc trên máy trạm.

Để làm được điều này bạn cần phải thực hiện các bước sau:

 • Tạo các ổ đĩa ảo, mỗi ổ đĩa ảo chứa một HĐH bạn cần sử dụng.
 • Chọn khởi động ở chế độ hiển thị thực đơn (Disk Menu).
 • Gán các ổ đĩa ảo này cho từng máy trạm.

Nhấn chọn vào thẻ Disk, tại đây bạn thực hiện 3 công việc:

 • Mục Boot oder: chọn Virtual Disk First để khởi động máy từ ổ đĩa ảo.

 • Mục Boot behavior: chọn Disk Menu để làm xuất hiện bảng thực đơn lựa chọn ổ đĩa ảo để khởi động.

 • Nhấn Change để gán lần lượt các ổ đĩa ảo cho máy trạm này.

Làm tương tự cho các máy trạm còn lại. Bây giờ các máy trạm mỗi khi khởi động sẽ xuất hiện một bảng thực đơn và chờ bạn nhấn các phím 1, 2, 3…để vào HĐH tương ứng trên các ổ đĩa ảo đã được bạn gán trước đây cho máy trạm này


Article Categories:
IT & Network
  http://linholiver.com

  https://linholiver.com/diary/about/