Feb 10, 2015
85 Views

Bản ghi SPF Record cho domain của bạn

Written by

SPF là gì 

Chúng ta được yêu cầu tạo SPF record (sender policy framework) cho domain của minh. SPF là 1 kiểu bản ghi của dịch vụ tên miển (DNS)được dùng để xác định máy chủ mail được quyền gỏi mail đại diện cho domain của bạn.

Mục đích của bản ghi SPF là ngăn chặn kẻ gởi tin rác gởi tin nhắn giả mạo từ địa chỉ tên miền của bạn. Người nhận có thể tham chiếu đến bản ghi SPF để xác định liệu nội dung tin nhắn tới từ domain của bạn có được thẩm quyền từ máy chủ mail. 

VD:

Giả sử domain example.com dùng gmail. Bạn tạo bản ghi SPF để xác định Google Apps mail serverchứng thực mail server cho domain của ban. Khi người nhận của máy chủ mail nhận tin nhắn từ [email protected], nó có thể kiểm tra bản ghi SPF của example.com để xác định liệu nó có là tin nhắn hợp lệ. Nếu tin nhắn đến từ 1 domain # Google Apps mail server được tìm thấy trong bản ghi SPF thì người nhận sẽ từ chối mail như là 1 mail rác.

Nếu domain của bạn ko co bản ghi SPF, một vài người nhận của các domain có lẽ sẽ chối từ tin nhắn người dùng của bạn bởi vì họ không thể xác nhận rằng tin nhắn này đến từ 1 server mail được ủy quyền.

Hướng dẫn tạo SPF:
1. Lấy địa chỉ IP của server nơi domain của bạn (ví dụ domain vstech.vn) trỏ vào, ví dụ chúng ta có IP này: 123.0.0.111
2. Vào phần quản lý domain  (account đã được cung cấp cho quý khách).
3. Thêm 1 record với thông tin sau:
Host Records: abc.com.
Record Type: TXT
Address: v=spf1 a mx ip4:123.0.0.111 ~all
Priority: 10

Sau đó Quý khách lưu lại, đợi 1 thời gian sau (khoảng 3 tiếng) thì vào link này kiểm tra thông tin SPF:
Kiểm tra bản ghi SPF http://www.kitterman.com/spf/validate.html?

Gửi email được gmail chứng thực:

Article Tags:
· · · · · · · ·
Article Categories:
IT & Network
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/