Oct 28, 2014
89 Views

Bank Name & SWIFT Code của các ngân hàng Việt Nam

Written by
Bank Name:
– Là tên giao dịch quốc tế của các ngân hàng Việt Nam (là tên Tiếng Anh của các ngân hàng)

Swift Code:
– SWIFT được viết tắt của từ “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication”, Tiếng Việt là “Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng thế giới” là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp đến các ngân hàng thành viên:

  • Các dịch vụ truyền thông an ninh
  • Phần mềm giao diện cho các cơ quan chuyên bán buôn tài chính
– Các thành viên của SWIFT được cấp một mã giao dịch gọi là SWIFT Code, các thành viên sử dụng SWIFT Code để trao đổi thông tin, chuyển tiền…
Bank Name & Swift Code: Bank Name & Swift Code được dùng để giao dịch giữa các ngân Việt Nam với các ebanking PayPal, AlertPay như:Rút tiền,Add Bank…

BẢNG BANK NAME & SWIFT CODE CỦA CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM
Tên Ngân HàngBank NameSWIFT Code
Ngân Hàng Đông ÁEAB – DongABankEACBVNVX
Ngân Hàng Thuơng Mại Cổ Phần Ngoại Thương VNVietcombankBFTVVNVX
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á ChâuAsia Commercial BankASCBVNVX
Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt NamEximbankEBVIVNVX
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông ThônAgribankVBAAVNVX
Ngân Hàng Sài Gòn Thương TínSacombankSGTTVNVX
Ngân Hàng Công Thương Việt NamVietinBankICBVVNVX
Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát TriểnBANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAMBIDVVNVX
TechcombankVietnam Technological and Commercial Joint Stock BankVTCBVNVX
Article Tags:
·
Article Categories:
MMO
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/