Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Bé chim cánh cụt

January 14, 2010Category : Handmade
Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:

– 1 tất thun

– 1 tất xù

– Kéo, chỉ, bút dạ

– Hạt cườm

– Nơ, hoa dạ

Đến phần hành động này: >:D<

Bước 1:

– Cắt tròn 1 đầu tất ống và khâu lại.

Bước 2:

– Cắt phần tất thừa và vải dạ làm tay và mỏ cánh cụt.

Bước 3:

– Nhồi bông và khâu lại để được các phần như hình bên nha!

Bước 4:

– Lấy bút dạ vẽ đường vòng rùi cắt tất trắng khâu vào làm bụng và chân cách cụt.

Chú ý lấy phần gót của tất làm chân cánh cụt ná!

Bước 5:

– Nhồi bông và khâu chân cánh cụt.

Bước 6:

– Khâu cánh vào thân và hoàn thành phần thân.

Bước 7:

– Gắn thêm mỏ và mắt nè…

Bước 8:

– Gắn thêm mỏ và mắt nè…

Hãy tự làm 1 chú cánh cụt cho riềng bạn nhé!

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top