Jun 9, 2008
357 Views

Cách khắc phục lỗi “0x8007007E Error”

Written by

Thường xảy ra đối với các hệ điều hành Windows 2000 và Windows XP. Nếu gặp lỗi này, bạn

hãy tiến hành các bước sau:

Nhấn Start – Run, rồi gõ : regsvr32 Inseng.dll và nhấn OK.

Khi bạn nhận được xác nhận RegSvr32 rằng chức năng DllRegisterServer đã thực hiện thành

công – nhấn OK.

Thực hiện tương tự bước trên với các file sau:

regsvr32 Oleaut32.dll

regsvr32 Ole32.dll

regsvr32 Urlmon.dll

regsvr32 Mssip32.dll

Mở Internet Explorer, và tiến hành nâng cấp Windows từ website Windows Update

(http://windowsupdate.microsoft.com/).

Nếu bạn vẫn không thể nâng cấp được, hãy xóa thư mục chứa các file cài đặt Windows Update,

rồi cài lại phiên bản mới nhất của Internet Explorer.

Article Tags:
Article Categories:
IT & Network
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/