Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

CẤU HÌNH SUPERSCOPE TRÊN DHCP SERVER – WINDOWS SERVER 2008 ENTERPRISE

February 28, 2014Category : IT & Network
CẤU HÌNH SUPERSCOPE TRÊN DHCP SERVER – WINDOWS SERVER 2008 ENTERPRISE

I. CHUẨN BỊ
1. Mô hình mạng

2. Các thành phần trong mô hình
– Một máy cài Windows Server 2008 Enterprise làm DHCP Server
– 2 máy cài Windows 7 Enterprise làm client dùng để test

3. Cấu hình Ip cho các máy và kiểm tra đường truyền mạng
– PC10 cài Windows Server 2008 Enterprise có 2 card mạng:

– IP của card mạng PHONG A:

– IP của card mạng PHONG B:

– PC30 cài Windows 7 Enterprise có 1 card mạng nối với card PHONG A của PC10 và có địa chỉ IP như sau:

– PC40 cài Windows 7 Enterprise có 1 card mạng nối với card PHONG B của PC10 và có địa chỉ IP như sau:

– Kiểm tra:
Tắt Windows Firewall trên PC10
Từ PC30 ping IP card PHONG A của PC10 -> Thành công
Từ PC40 ping IP card PHONG B của PC10 -> Thành công

II. THỰC HIỆN
1. Cài đặt dịch vụ DHCP trên PC10:

– Start -> Programs -> Administrative Tools -> Server Manager
– Click phải Roles -> Add Roles

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×740

– Chọn DHCP Server -> Next

– Next

– Để mặc định -> Next

– Next

– Chọn WINS not required for applications on this network -> Next

– Next

– Chọn Disable DHCPv6 stateless mode for this Server -> Next

– Chọn Install

– Sau khi install xong -> Close

2. Cấu hình các scope trên PC10:

– Start -> Run -> gõ: dhcpmgmt.msc -> Enter

– Click phải IPv4 -> New scope…

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×744

– Next

– Nhập các thông số như trong hình -> Next

– Nhập các thông số như trong hình -> Next

– Add vào các địa chỉ IP như trong hình -> Next
địa chỉ IP: 192.168.1.1 là địa chỉ router ADSL của mình

– Next

– Chọn No, I will configure these options later -> Next

– Finish

– Click phải IPv4 -> New Scope…

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×744

– Next

– Nhập vào các thông số như trong hình -> Next

– Nhập vào các thông số như trong hình -> Next

– Add vào địa chỉ IP như trong hình -> Next

– Next

– Chọn No, I will configure these options later -> Next

– Finish

– Click phải IPv4 -> New Scope…

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×744

– Next

– Nhập vào các thông số như trong hình -> Next

– Nhập vào các thông số như trong hình -> Next

– Add vào địa chỉ IP như trong hình -> Next

– Next

– Chọn No, I will configure these options later -> Next

– Finish

– Click phải IPv4 -> New Scope…

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×744

– Nhập vào các thông số như trong hình -> Next

– Nhập vào các thông số như trong hình -> Next

– Add vào địa chỉ IP như trong hình -> Next

– Next

– Chọn No, I will configure these options later -> Next

3. Cấu hình các superscope trên PC10:

– Click phải IPv4 -> New Superscope…

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×744

– Next

– Nhập vào như trong hình -> Next

– Quét chọn hai scope: 192.168.1.0 và 192.168.2.0 -> Next

– Finish

– Kiểm tra superscope CẤU HÌNH A đã được chọn

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×744

– Click phải IPv4 -> New Superscope…

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×744

– Next

– Nhập vào như trong hình -> Next

– Quét chọn hai scope còn lại -> Next

– Finish

– Kiểm tra superscope CẤU HÌNH B đã được tạo

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×744
 
4. Sử dụng Superscope CẤU HÌNH A
a. Cấu hình tại PC10

– Click phải superscope CẤU HÌNH A -> Activate

b. PC30 nhận IP từ Superscope CẤU HÌNH A cấp

– Chỉnh card mạng về chế độ Obtain

– Vào command line gõ: ipconfig /all -> Enter
Thấy PC30 đã nhận được IP 192.168.1.3 từ DHCP Server

c. PC40 nhận IP từ Superscope CẤU HÌNH A cấp

– Chỉnh card mạng về chế độ Obtain

– Vào command line gõ: ipconfig /all -> Enter
Thấy PC40 đã nhận được IP 192.168.2.1 từ DHCP Server

5. Sử dụng Superscope CẤU HÌNH B:
a. Cấu hình tại PC10

– Chỉnh lại IP card mạng PHONG A như sau:

– Chỉnh lại IP card mạng PHONG B như sau:

– Click phải Superscope CẤU HÌNH A -> Chọn Deactivate

– Click phải Superscope CẤU HÌNH B -> Chọn Activate

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×744

– Kiểm tra Superscope CẤU HÌNH B đã được Activate

Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 1024×744

b. PC30 nhận IP từ Superscope CẤU HÌNH B cấp

– Vào command line gõ: ipconfig /release -> Enter để xóa địa chỉ IP cũ

– Gõ: ipconfig /renew -> Enter để nhận địa chỉ IP mới

– Gõ: ipconfig /all -> Enter để kiểm tra thông số IP mới đã nhận được

c. PC40 nhận IP từ Superscope CẤU HÌNH B cấp

– Vào command line gõ: ipconfig /release -> Enter

– Gõ: ipconfig /renew -> Enter

– Gõ: ipconfig /all -> Enter

–> Xong

Qua bài lab chúng ta thấy rằng cấu hình superscope trên Windows Server 2008 thật là đơn giản. Chúng ta chỉ cấu hình superscope khi có quá nhiều scope và muốn gom các scope lại với nhau thành từng nhóm cho dễ quản lý

 

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top