Mar 29, 2011
91 Views

Command với ubuntu

Written by

Giải nén và nén các loại định dạng nén với 7z:
sudo apt-get install p7zip-full

Chạy các định dạng nhạc bị giới hạn trên Ubuntu
sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras

Chạy các phần mềm của windows với Wine:
sudo apt-get install wine

Article Tags:
·
Article Categories:
IT & Network
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/