May 19, 2017
83 Views

Công cụ hỗ trợ giải mã dữ liệu bị mã hóa bởi Ransomware

Written by

1/ Wannacry

Link tải:  wanakiwi

Xem thêm tại: https://github.com/gentilkiwi/wanakiwi/releases

Lưu ý:

  • Công cụ này hiện làm việc hiệu qua trên Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003 và 2008
  • tiến hành chạy bằng command line(cmd) ở từng máy bị lây nhiễm

Hạn chế của công cụ “WannaKiwi” và chỉ hoạt động hiệu quả khi:

  • Các máy tính đã bị nhiễm Wannacry Ransomware chưa từng khởi động lại trước khi sử dụng công cụ này.
  • Việc truy xuất bộ nhớ máy tính không bị xáo trộn hay bị xóa bỏ bởi các tiến trình khác.

 

2/ …. update

Article Categories:
IT & Network
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/