Jun 10, 2008
100 Views

Đặt logo website lên thanh địa chỉ Explorer

Written by

Trên các trang web nổi tiếng hay có Logo đều được ghi vào thanh Address Bar và trong danh sách các Favorites khi người sử dụng Save các trang web này vào Favorites. Chúng tôi xin hướng dẫn bạn cách đặt Logo website lên Address Bar và Favorites.

Có hai phương pháp để ghi Logo website lên thanh Địa chỉ (Address Bar của trình duyệt) và Favorites, nhưng trước hết bạn hãy tạo Logo của bạn khi thiết kế website bằng các công cụ hiện có (chú ý file phải được lưu dưới dạng *.ico). Bạn cũng có thể download chương trình tạo Icon tại trang web www.download.com , gõ từ khóa “make icon”. Bạn phải chú ý là file phải được tạo có kích thước là 16 x 16.
Cách thứ nhất cũng là cách đơn giản nhất:
Hãy Copy logo website của bạn vào thư mục gốc của website và đặt tên file này là favicon.ico khi người sử dụng Add website của bạn vào Favorites thì trình duyệt sẽ tìm file favicon.ico và lưu dưới dạng biểu tượng (thay chữ E của Explorer).

Cách thứ hai:
Nếu bạn không muốn đặt biểu tượng cũng như tên logo là favicon.ico mà đặt biểu tượng chẳng hạn ở thư mục là logo và tên file là quantrimang.ico chẳng hạn bạn hãy chèn đoạn mã sau giữa tab <HEAD></HEAD>:

<LINK REL=”SHORTCUT ICON” HREF=”/ thu_muc_dat_logo/tenlogo.ico”>
Bằng các cách đơn giản trên bạn đã có thể đặt Logo web của bạn lên trình duyệt.

file logo có thể là jpg, gif….

Article Tags:
Article Categories:
IT & Network
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/