Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Đổi tên người cài đặt Windows

June 9, 2008Category : IT & Network

Mỗi khi cài đặt Windows, người cài đặt thường phải khai báo tên họ và đơn vị làm việc để Windows hiển thị trong hộp thoại System Properties.

Nếu bạn muốn thay đổi thông tin này sau khi đã cài đặt, bạn mở Start/Run, gõ regedit > tìm đến khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion trong cửa sổ bên trái. Ở cửa sổ bên phải, bạn bấm kép chuột vào mục RegisteredOrganization để thay đổi tên đơn vị và mục Registered Owner để thay đổi tên người sử dụng.

Đã xong. xem kết quả.

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top