Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Hướng dẫn test Hdd

June 9, 2008Category : IT & Network
  1. Benchmark : xem tốc độ đọc của đĩa cứng (min,max,average)
  2. Thông tin : Firmware của hdd,số seri,dung lượng,cache buffer,giao tiếp (ata,sata1 hay 2)
  3. health: thời gian mà hdd đã sử dụng,hiện tại có bị bad hay sắp bad……
  4. Error scan : quét các lỗi của đĩa

Ngoài ra còn báo nhiệt độ hiện tại của hdd,chú ý phần mềm này có thể o chính xác nếu test hdd qua cổng USB

Thông qua phần mềm Hdd tune ,download bản mới nhất tại website http://www.hdtune.com/

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top