Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Hướng dẫn đăng kí OpenShift VPS

June 26, 2013Category : IT & Network

Đôi lời về Openshift:

OpenShift is Red Hat’s Cloud Computing Platform as a Service (PaaS) offering. OpenShift is an application platform in the cloud where application developers and teams can build, test, deploy, and run their applications.

OpenShift takes care of all the infrastructure, middleware, and management and allows the developer to focus on what they do best: designing and coding applications.

Đọc thêm về Openshift tại đây

 

Đầu tiên truy cập vào địa chỉ

https://openshift.redhat.com/app/account/new

sau đó đăng kí một tài khoảng (miễn phí), việc tiếp theo cần làm là xác nhận email (nếu được yêu cầu).

Sau đó truy cập

https://openshift.redhat.com/app/console/application_types

và lựa chọn mã nguồn phù hợp với bạn. Nếu web bạn chạy trên nền java thì hãy chọn Tomcat, còn sử dụng PHP thì nên dùng PHP 5.3 hay Zend Server ngoài ra còn rất nhiều loại khác như Ruby, Python, Node.js….

Ở đây tôi chọn PHP 5.3, sau khi lựa chọn, nó sẽ đưa bạn đến một trang thiết lập. Hãy điền tên của site (có thể dùng tên miền riêng sau) và bấm Create Application

Sau đó chọn thêm 1 số thành phần khác, ở đây tôi cài thêm MySQL và PhpMyAdmin.

Hãy nhớ ghi lại mật khẩu và tài khoản.

Và đây là một số thông tin về vps vừa tạo:

Tiếp theo ta cần thiết lập để có thể kết nối vào VPS.

Đầu tiên hãy cài đặt Ruby.

Tải Ruby tại: http://rubyforge.org/frs/download.php/76804/rubyinstaller-2.0.0-p0.exe

Nhớ hãy chọn như hình sau:

Sau khi cài xong. Vào Start ~> Run ~> CMD

Ở dòng lệnh, nhập gem install rhc

Nếu gặp lỗi như thế này:

hãy truy cập Control Panel ~> Regional And Language ~> Advanced ~> Chỉnh thành English(United States)

Nếu không gặp lỗi, nó sẽ cài bình thường như thế này

Sau khi cài đặt RHC xong, chạy lên rhc setup

Nhập tài khoản đăng nhập openshift và mật khẩu, nó sẽ tự động thiết lập cho bạn.

Chú ý dòng được đóng khung:

Đó chính là nơi lưu khóa để kết nối VPS, mở thử mục đó lên.

Tiếp theo là cài đặt Putty, cứ next tới cuối là được.

Chạy PuTTYgen, làm như hình sau.

Hãy chọn file  id_rsa nằm trong thư mục ở đường dẫn trên

Sau đó chọn lưu khóa

Ở đây thì lưu tên gì cũng được, miễn sao có đuôi .ppk

Mở lại Openshift

Chú ý phần đóng khung phía bên trên:

“5149b0205973ca11bb000281″ là tên tài khoản, discuz-vietdan.rhcloud.com là địa chỉ VPS.

Bật Putty lên:

Ở Host Name, nhập phần phía sau chữ @, ở đâylà “discuz-vietdan.rhcloud.com”

Chuyển đến Connection ~> Data, phần Auto-login username dán cái phần sau chữ ssh đến @

ở đây là “5149b0205973ca11bb000281″

Chuyển tiếp đến SSH ~> Auth, phần Private key file for authentication, chọn file .ppk đã tạo ở bước trên

Trở lại session, hãy đặt tên và lưu lại, lần sau chỉ cần load lại, khỏi thiết lập từ đầu.

Sau đó nhấn Open:

Chọn Yes

Nếu thành công, bạn sẽ thấy như hình sau:

Thử top xem vps như thế nào nào:

Wget cái xem tốc độ của VPS. Rất nhanh phải không?

Đây đã là xong phần cơ bản rồi, còn một số điều như đổi tên miền, thêm database cho MySQL …. bạn nên tự mình tìm hiểu.

_______________________________________________________________

Script bash auto backup mysql vào dropbox hàng ngày
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18302800/Tools/openshift/dropboxscript.7z

 

 

_______________________________________________________________

Backup toàn bộ app:
> rhc snapshot save -a {appName}
Restore toàn bộ app:
> rhc snapshot restore -a {appName} -f {/path/to/snapshot/appName.tar.gz}

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top