May 20, 2011
116 Views

Kích hoạt Remote Management trong Windows Server 2008 R2

Written by

Windows Server 2008 R2 không giống như Windows Server 2008 RTM, nó có một tính năng cho phép bạn quản lý từ xa (remote) thông qua một Server hay một máy trạm sử dụng Windows 7 bằng Server Manager.

Chú ý: Thực ra Windows Server 2008 RTM cũng có những tính năng quản lý từ xa. Bạn có thể remote nó thông qua hầu hết các công cụ Snap-in MMC. Còn ở phiên bản R2 bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng Server Manager
Điều này rất hữu ích khi bạn sử dụng các hai phương thức cài đặt regular-type installations và Server Core installations.

Bằng cách sử dụng Server Manager để quản lý từ xa các máy chủ Windows Server 2008 R2, bạn có thể quản lý các hình thức sau đây:

+ Server to server – Trên một server chạy Windows Server 2008 R2 đã được cài đặt đầy đủ. Ta có thể dùng Server Manager để quản lý các thành phần và tính năng được cài đặt của một server khác cũng đang chạy Windows Server 2008 R2

+ Server to Server Core – Trên một server chạy Windows Server 2008 R2 đã được cài đặt đầy đủ. Ta có thể dùng Server Manager để quản lý các thành phần và tính năng được cài đặt của một Server khác chạy Windows Server 2008 R2 cài đặt Server Core.

+ Client to server – Server Manager là một công cụ quản lý từ xa được cài đặt như một phần của Server Administration Tools trên một máy tính sử dụng Windows 7. Thông qua đó, bạn có thể dùng để quản lý từ các thành phần và tính năng của một Server chạy Windows Server 2008. Để cài đặt Server Manager trên Windowns 7, bạn sẽ phải cần cài đặt Remote Server Administration Tools.

Các công việc mà bạn có thể thực hiện với Server Manager:

 • Xem tình trạng cập nhật của windows (automatic updating).
 • Sử dụng Best Practices Analyzer.
 • Xem và thay đổi thông tin, cấu hình Windows Firewall.
 • Xem và quản lý các roles.
 • Quản lý các dịch vụ roles được cài đặt.
 • Xem các thiết lập  Internet Explorer Advanced Security Configuration (IE ESC)
 • Cấu hình Windows Error Reporting
 • Xem hoặc thay đồi trạng thái Windows Customer Experience Improvement Program (CEIP).

Tuy nhiên, theo thông tin từ Microsoft các tính năng của Server Manager chưa hoàn thành 100%. Bạn sẽ không thể thực hiện được các công việc sau với Server Manager:

 • Thêm hoặc loại bỏ các roles, dịch vụ roles, và các tính năng.
 • Cấu hình các thiết lập của Remote Desktop.
 • Cấu hình System Properties
 • Kiểm tra các roles mới.
 • Thay đổi các thiết lập của  Windows automatic updating.
 • Thay đổi thiết lập mạng.
 • Thay đổi Computer name hay Domain membership
 • Thay đổi các thiết lập của Internet Explorer Advanced Security Configuration.
 • Chạy Security Configuration Wizard, nếu máy tính nguồn là một máy chủ đang chạy Windows Server 2008 R2.

(Hãy chờ các tính năng này ở Windows Server 20XX vậy :D)

Bây giờ, chúng ta sẽ xem làm thế nào để kích hoạt được tính năng quản lý từ xa.

Giả sử máy chủ được điều khiển từ xa là một máy cài đặt mới đầy đủ. Đầu tiên, ta mở Server Manager của nó lên.
-> Click vào link "Configure Server Manager for Remote Management"
-> Ta chọn "Enable remote management of this server from other computers"
-> Chọn OK

Tường lửa của máy chủ sẽ tự động được cấu hình để cho phép các kết nối truy cập vào máy chủ này.

Tiếp theo, làm thế nào để kết nối tới máy chủ điều khiển từ xa này?
Trên máy chạy Windows Server 2008 R2 hoặc các phiên bản Windows khác đã được cài đặt Remote Server Administration Tools mà ta muốn sử dụng để quản lý máy chủ ở trên.
Mở Server Manager lên
-> Click chuột phải vào Server Manager ở bên list trái và chọn "Connect to Another Computer".

Trong cửa sổ Connect to Another Computer, gõ tên hoặc địa chỉ của máy chủ mà bạn muốn kết nối tới.

Note: Nếu bạn muốn giữ lại các kết nối từ xa và không phải thiết lập lại cấu hình tên máy chủ từ xa mỗi lần remote, bạn có thể mở một cửa sổ MMC mới, thêm các Server Manager snap-in, kết nối đến máy chủ từ xa, và sau đó lưu snap-in lại.

Article Tags:
·
Article Categories:
IT & Network
  http://linholiver.com

  https://linholiver.com/diary/about/