Jun 9, 2008
81 Views

Lỗi Dumprep.exe

Written by

Vào System Properties (right-click My Computer chọn Properties) sang TAB Advanced, rùi chọn Settings ở mục Startup and Recovery, ở phần Write Debuging Information bạn chọn None thì sau này nó sẽ không làm phiền bạn nữa.

Article Tags:
·
Article Categories:
IT & Network
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/