Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Lỗi Hall.dll Trong Windows XP

June 9, 2008Category : IT & Network

Khi bạn sử dụng máy tính của mình , máy tính của bạn gặp lổi Hal.dll .
Sau đây sẽ là cách fix , bạn đặt đĩa CD Windows XP của mình vào ổ đĩa CDROM .
Bạn chọn Boot from CD . Sau đó bạn vào Recovery Console , nhập mật khẩu Administrators .

Trong đây bạn gõ như sau :

Attrib -H -R -S C:\Boot.ini nhấn phím Enter
DEL C:\Boot.ini và nhấn Enter
BootCfg /Rebuilt và nhấn phím Enter
Gõ Fixboot và nhấn Enter .

Nếu nó vẩn còn lổi nữa bạn làm như sau :
Trong Recovery Console bạn gõ

expand d:\i386\hal.dl_ C:\Windows\System32\hal.dll

và nhấn OK . Gõ Exit để thoát .

Bạn sử dụng cách thứ hai là OK ngay .

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top