Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Một cách hay để che giấu thư mục an toàn

June 9, 2008Category : IT & Network

Đây là một cách che giấu thư mục đơn giản chỉ bằng cách “đeo mặt nạ” cho thư mục để đánh lừa người xem. Bạn có thể biến thư mục thành những tập tin web, tập tin của Ctrol Panel, …. mà dữ liệu chứa trong nó vẫn bảo toàn
1. Tạo một thư mục mới với tên là wWw.DongThoiGian.Biz
2. Copy toàn bộ dữ liệu muốn che giấu vào thư mục wWw.DongThoiGian.Biz này.
3. Nhấp chọn thư mục wWw.DongThoiGian.Bizm và nhấn phím F2 hay nhấp chuột phải chọn Rename để đặt lại tên cho thư mục.
4. Đặt tên thư mục wWw.DongThoiGian.Biz lại thành
wWw.DongThoiGian.Biz.{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}
và nhấn Enter.
5. Lúc này thư mục wWw.DongThoiGian.Biz biến thành một tập tin có biểu tượng của tập tin web.

Như vậy, nếu một người lạ truy cập đến thư mục này họ sẽ được đưa đến trình duyệt với một trang trắng.
Để truy cập vào dữ liệu của mình, bạn phải đặt tên lại cho thư mục trong DOS.
Cách làm như sau:
1. Vào Start >> Run >> gõ vào CMD >> nhấn Enter
2. Từ dấu nhắc, nhập vào lệnh REN{}({} là khoản trắng).
3. Nắm kéo thư mục wWw.DongThoiGian.Biz vào màn hình của CMD
4. Nhập tiếp {}wWw.DongThoiGian.Biz ({} là khoản trắng) >> Enter để hoàn thành.

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top