Sep 7, 2013
84 Views

[magento] add thành phố vào db

Written by

DS các thành phố VN

INSERT INTO `by_directory_country_region` (`region_id`, `country_id`, `code`, `default_name`) VALUES
(485, 'VN', 'HN', 'Hà Nội'),
(487, 'VN', 'HCMC', 'Tp Hồ Chí Minh'),
(488, 'VN', 'HP', 'Hải Phòng'),
(489, 'VN', 'BR', 'Bà Rịa'),
(490, 'VN', 'VT', 'Vũng Tàu'),
(491, 'VN', 'BL', 'Bạc Liêu'),
(492, 'VN', 'BG', 'Bắc Giang'),
(493, 'VN', 'BC', 'Bắc Cạn'),
(494, 'VN', 'BN', 'Bắc Ninh'),
(495, 'VN', 'BT', 'Bến Tre'),
(496, 'VN', 'BD', 'Bình Dương'),
(497, 'VN', 'BĐ', 'Bình Định'),
(498, 'VN', 'BP', 'Bình Phước'),
(499, 'VN', 'BT', 'Bình Thuận'),
(500, 'VN', 'CM', 'Cà Mau'),
(501, 'VN', 'CB', 'Cao Bằng'),
(502, 'VN', 'ĐL', 'Đăk Lăk'),
(503, 'VN', 'ĐN', 'Đăk Nông'),
(504, 'VN', 'ĐB', 'Điện Biên'),
(505, 'VN', 'ĐN', 'Đồng Nai'),
(506, 'VN', 'ĐT', 'Đồng Tháp'),
(507, 'VN', 'GL', 'Gia Lai'),
(508, 'VN', 'HG', 'Hà Giang'),
(509, 'VN', 'HNam', 'Hà Nam'),
(510, 'VN', 'HT', 'Hà Tĩnh'),
(511, 'VN', 'HD', 'Hải Dương'),
(512, 'VN', 'HG', 'Hậu Giang'),
(513, 'VN', 'HB', 'Hòa Bình'),
(514, 'VN', 'HY', 'Hưng Yên'),
(515, 'VN', 'KH', 'Khánh Hòa'),
(516, 'VN', 'KG', 'Kiên Giang'),
(517, 'VN', 'KT', 'Kon Tum'),
(518, 'VN', 'LC', 'Lai Châu'),
(519, 'VN', 'LS', 'Lạng Sơn'),
(520, 'VN', 'LCai', 'Lào Cai'),
(521, 'VN', 'LĐ', 'Lâm Đồng'),
(522, 'VN', 'LA', 'Long An'),
(523, 'VN', 'NĐ', 'Nam Định'),
(524, 'VN', 'NA', 'Nghệ An'),
(525, 'VN', 'NB', 'Ninh Bình'),
(526, 'VN', 'NT', 'Ninh Thuận'),
(527, 'VN', 'PT', 'Phú Thọ'),
(528, 'VN', 'PY', 'Phú Yên'),
(529, 'VN', 'QB', 'Quảng Bình'),
(530, 'VN', 'QN', 'Quảng Nam'),
(531, 'VN', 'QNgai', 'Quảng Ngãi'),
(532, 'VN', 'QNinh', 'Quảng Ninh'),
(533, 'VN', 'QT', 'Quảng Trị'),
(534, 'VN', 'ST', 'Sóc Trăng'),
(535, 'VN', 'SL', 'Sơn La'),
(536, 'VN', 'TN', 'Tây Ninh'),
(537, 'VN', 'TB', 'Thái Bình'),
(538, 'VN', 'TN', 'Thái Nguyên'),
(539, 'VN', 'TH', 'Thanh Hóa'),
(540, 'VN', 'TTH', 'Thừa Thiên - Huế'),
(541, 'VN', 'TG', 'Tiền Giang'),
(542, 'VN', 'TV', 'Trà Vinh'),
(543, 'VN', 'TQ', 'Tuyên Quang'),
(544, 'VN', 'VL', 'Vĩnh Long'),
(545, 'VN', 'VP', 'Vĩnh Phúc'),
(546, 'VN', 'YB', 'Yên Bái'),
(547, 'VN', 'AG', 'An Giang');

Article Tags:
· · · ·
Article Categories:
Code/Web
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/