Mar 27, 2017
64 Views

[YTB] AutoBot tạo FFProfiles

Written by
Một số thông tin:
– Tool tạo profiles dựa theo thao tác người dùng
– Tạo 1 profiles với 3 Keyword – 5 Link google – 1 Link onpage: mất tầm 50 phút
– Random chọn keyword từ file, random click link
Linkdown Update V1.1.0: https://drive.google.com/file/d/0B0zrLJH2KcUwTktLbUFJS0pBLTg/view?usp=sharing
Linkdown máy ảo kèm tool V1.1.0:

 

Lưu ý:
– Tự đổi acc PIA của mình
– Để dừng chương trình: Send Ctrl+Alt+Del để mở Task Manager và close các process Create_Profiles
– Mở files keyword.txt để thay đổi list keyword
– Lần đầu chạy Create_FFprofiles.exe cửa sổ đầu tiên sẽ có 3 thông số gồm số keyword sẽ search, số Link sẽ click ở trang google search, số link sẽ click ở onpage Link
     >>> tiếp theo sẽ là cửa sổ thiết lập startup > chọn No > rồi chọn Yes
     >>> done, để tool chạy thôi
– Nên Hide console view để khác tác động tới cửa sổ máy ảo đang chạy

 Change log:

V1.1.0
- Tách thành 2 process
- Thêm update
V1.0.44
- Thêm lựa chọn Restart sau số lần tạo Profiles
- Bắt lỗi thêm phần nhập keyword search google
- Thêm chức năng lọc các url gây lỗi
- Bỏ Noscript ext
V1.0.37
- Cài thêm ext Noscript để chặn 1 số script chuyển hướng không lường trước được dẫn đến lỗi không back lại trang cũ được
- Bẫy lỗi nếu tool chỉ tìm thấy trong site có 1 url do bị mã hóa bằng javascript.... làm cho không thể chọn nhiều url trong trang
- Bẫy lỗi một số lần ko tắt update
- Bẫy lỗi mở PIA
- Bẫy lỗi trang ít hơn 20 urls
- Bẫy lỗi error sẽ tiếp tục vòng lặp while for
- Bẫy lỗi hiện hộp msg khi view trang
V1.0.17
- Chỉnh power options cho không bao giờ off màn hình hoặc ngủ
- Restart windows sau mỗi lần tạo
- Random click link onpage và xem ở chế độ tab mới tăng thời gian view page
- Random click link Google Search page
- Random search keyword từ file
- Disable Update
- Cài ext cho firefox: mozrepl-1.1.2-fx + disable_webrtc-1.0.16-an+fx
- Viewpage với random thời gian sleep, random scroll down up
- Bẫy lỗi load trang: Problem loading page + 404 Not Found
- Check IP bằng whoer
- Backup profiles với Moz
- Clean Firefox mỗi lần tạo profiles
- Kết nối VPN sử dụng PIA
- Khóa chuột + bàn phím
- Lấy cấu hình từ file
- Hiện tooltip quá trình thao tác
- Chạy với startup

 

Article Tags:
· · · · · · · · · · · · · · · ·
Article Categories:
MMO
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/