Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Recycle Bin không xuất hiện trên Desktop

June 9, 2008Category : IT & Network

Recycle Bin không xuất hiện trên màn hình Desktop bạn có thể không xóa được các tập tin , thư mục . Để giải quyết lỗi này bạn làm như sau :
Vào Start – Run gỏ regeditt và nhấn OK . Bạn tìm đến khóa

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Desktop\NameSpace

Nhấn chuột phải ở phần bên phải chọn New – Fix gỏ {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} nhấn Enter .
Ở phần bên phải chọn (Default) . Trong mục Edit String gõ Recycle Bin và khi đó ấn OK
Thoát khỏi Registry Editor
Ngòai ra vẩn còn cách để hiển thị Recycle Bin ở màn hình Desktop đó chính là sử dụng Group Policy
Vào Start – Run gỏ GPEDIT.MSC và nhấn OK
Chọn Administrative Templates chọn Desktop .
Chọn tiếp Remove Recycle Bin icon from the desktop .
Chọn thanh Settings , chọn Not Configured chọn OK
Nếu không được ta làm như sau :
Mở Registry Editor bạn tìm đến khóa

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\NonEnum

Tìm khóa {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} và xóa khóa này

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top