Jun 9, 2008
72 Views

Recycle Bin không xuất hiện trên Desktop

Written by

Recycle Bin không xuất hiện trên màn hình Desktop bạn có thể không xóa được các tập tin , thư mục . Để giải quyết lỗi này bạn làm như sau :
Vào Start – Run gỏ regeditt và nhấn OK . Bạn tìm đến khóa

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Desktop\NameSpace

Nhấn chuột phải ở phần bên phải chọn New – Fix gỏ {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} nhấn Enter .
Ở phần bên phải chọn (Default) . Trong mục Edit String gõ Recycle Bin và khi đó ấn OK
Thoát khỏi Registry Editor
Ngòai ra vẩn còn cách để hiển thị Recycle Bin ở màn hình Desktop đó chính là sử dụng Group Policy
Vào Start – Run gỏ GPEDIT.MSC và nhấn OK
Chọn Administrative Templates chọn Desktop .
Chọn tiếp Remove Recycle Bin icon from the desktop .
Chọn thanh Settings , chọn Not Configured chọn OK
Nếu không được ta làm như sau :
Mở Registry Editor bạn tìm đến khóa

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\NonEnum

Tìm khóa {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} và xóa khóa này

Article Tags:
·
Article Categories:
IT & Network
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/