Jun 9, 2008
120 Views

Sửa lỗi mất mục Folder Options trong menu Tools

Written by

Dùng Group Policy:

– Vào Start\Run gõ gpedit.msc.
– Trong cửa sổ Group Policy, tìm ở nhánh bên trái đến phần User Configuration\Administrative Template\Windows Component\Windows Explorer.
– Ở cửa sổ bên phải tìm mục Removes the Folder Option menu item from the Tools menu.
– Nhấp đúp vào mục đó và chọn Disable.
– Khởi động lại máy xem có được không.

Dùng Registry:

– Vào Start\Run gõ regedit.
– Tìm đến khoá
HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
– Tạo một giá trị DWORD với tên là “NoFolderOptions” nếu nó chưa có và sửa dữ liệu của nó thành 0 để hiện lại menu Folder Options.

Article Tags:
· · ·
Article Categories:
IT & Network
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/