Jun 9, 2008
73 Views

Sửa lỗi mất Task Manager

Written by

Vào Star => Run => gõ lệnh gpedit.msc => Enter

==> Sổ dấu “+” ở User Confguration xuống

==> Sổ tiếp dấu “+” ở dòng System

=> nhấp chuột vô dòng Ctrl+Alt+Del Option

=> Nhấp Doub vô dòng Remove Task Manager.
( Nếu đang mất Task Manager thì chọn Disabled, nếu muốn mất Task Manager thì chọn Enabled )
Xong rồi thoát hết các cửa sổ, vào lại Run

=> gõ gpupdate /force => Enter

Article Tags:
Article Categories:
IT & Network
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/