Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

SniffIM

August 17, 2010Category : IT & Network

Đồ nghề:
+ Tool SwitchSniffer : Món này dùng để poisoning tất cả các máy trong mạng LAN coi máy ta là Gateway. Vì vậy tất cả các packet trong tay ta .Tool này có chức năng cũng tương tự như Cain & Abel
+ Tool SniffIM: Món này quan trọng đây , nó dùng để phân tích các packet đi qua máy mình và lọc ra các gói tin Y!M và IM để show ra cho ta coi.
Bắt tay vào công cuộc nào :
+ Đầu tiên ta mở công cụ SwitchSniffer lên
+ Tiếp theo bạn cấu hình Poisoning các máy trong mạng Lan để các máy trong Lan xem máy mình là Gateway để các gói tin đi qua và ta sẽ nắm gọn mọi thông tin trong tay mình .
Để cấu hình đầu tiên ta bấm nút Scan để Scan ra các máy trong trong mạng LAN.

Chuyển qua tab spoof

Cấu hình:
+> spoofing types : <->Gateway
+>ARP Operation : ARP-REPLY
+>Spoof-Update Time: 10
set : Act as a router (or gateway) … & With internal Router

Bấm ok
Chọn các Host muốn Posoning.
Tiếp theo bấm Start để Posoning :

– Bật SniffIM lên -> Bấm start
– Chọn card mạng muốn bắt gói tin
Bộ đồ nghề:
SwitchSniffer: SwitchSniffer
SniffIM: SniffIM.zip

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top