Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Spam Comment blog 360 yahoo

June 10, 2008Category : Bug & Security

Chú ý:
+Có 1 acc nick yahoo đã làm blog , và có quyền comment trên blog của victim
+ Nhớ set “max_execution_time” [php.ini] của localhost thành 9999
+ Sửa $cookie_file_path cho phù hợp [Cả 2 file] + Nhớ ko up lên host nhé , host thì nó làm việc nhanh thật 1s/1 comment nhưng mà làm đc 1 hồi host bị thằng yahoo ban :18: , vì vậy localhost nhé  Mạng ai nhanh thì comment nhanh

http://rapidshare.com/files/121254299/Spam_blog_yahoo.rar

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top