Oct 1, 2008
132 Views

Subnetting

Written by

Tài liệu dịch từ http://www.firewall.cx/ip-subnetting-intro.php

Giới thiệu

Đối với một số lý do rất nhiều người cân nhắc việc Subnetting là một chủ đề khó khăn, nó đúng trong một số phạm vi, nhưng tôi phải nói rằng tôi nghĩ hầu hết người trong số họ xem nó theo cách đó, vì họ không có nền móng vững chắc trên mạng (thiết yếu), Và đặc biệt là các giao thức IP. Nhưng với các bạn, điều trên không áp dụng, bởi vì chúng tôi giải thích về IP theo cách tốt nhất có thể


Một số lời khuyên!

Nếu bạn bắt đầu đọc các giao thức IP trên trang web này từ đầu và có hiểu tất cả mọi thứ, sau đó bạn sẽ không có bất cứ vấn đề gì về subnetting … nhưng sự hiểu biết luôn luôn có một từ “nhưng”. Mặt khác, nếu bạn không hiểu tốt những gì chúng tôi đã nói trong các trang trước, bạn sẽ tìm thấy một số khó khăn. Trong trường hợp đó, tôi sẽ thử và giải thích subnetting như đơn giản nhất có thể và hy vọng tất cả các câu trả lời các câu hỏi của bạn.

Bây giờ, bởi vì Subnetting là một chủ đề lớn để nói về và phân tích trong một trang. Tôi đã phân chia nó trong một vài phần nhỏ. Logic, khi bạn chuyển sang các phần cao hơn, các khái niệm và tài liệu tăng sẽ gặp khó khăn:

  • Section 1:Cơ bản Subnetting Concepts. Phần này là để giúp bạn hiểu những gì thực sự là một subnet. Giới thiệu đến các Subnetmask và sau đó bạn có thể xem và tìm hiểu các mạng bị ảnh hưởng bởi thay đổi subnet mask.

  • Section 2: Subnet và mặt nạ và các tác dụng. Dưới đây, chúng tôi sẽ xem xét các Subnet mask mặc định trong một số chi tiết và giới thiệu một số khái niệm mới. Classless và classful Địa chỉ IP được bảo hiểm ở đây và bạn nhận được làm thế nào để tìm hiểu các subnet mask ảnh hưởng đến họ.
  • Section 3: Các Subnet Mask Bits. Chi tiết phân tích của subnet mask bit. Tìm hiểu để nhận ra số bit trong một subnet mask, theo sau bởi một giới thiệu đến phức tạp subnets.
  • Section 4: Định tuyến và liên lạc giữa các subnet. Hiểu định tuyến như thế nào đối phó với subnets, làm thế nào mà các máy tính khác nhau đang trong subnets có thể giao tiếp với nhau, cùng với một số chung về subnetting ghi chú bạn cần biết.
  • Section 5: Nguyên tắc Subnetting. Một số thông tin để giúp bạn có kế hoạch mới của bạn về hệ thống mạng và một số điều cần ghi nhớ để bạn có thể tránh các vấn đề trong tương lai với subnets.

_____________________________

Cơ bản về Subnettting

Subnetting là gì?

Khi chúng ta tạo subnet với một mạng, chúng ta sẽ dễ dàng chia cho mạng đó ra. Cho ví dụ như sau, khi set 1 địa chỉ IP cho 1 cơ quan tổ chức nào đó, ví dụ với 254 muốn dừng để tạo 1 phân vùng để tạo 1 mạng nhỏ hơn, một cho từng bộ phận. Bằng cách này, các bộ phận kỹ thuật và quản lý mỗi bộ phận có thể có một mạng nhỏ của mình. Bởi subnetting mạng chúng tôi có thể phân vùng để nó như nhỏ hơn rất nhiều mạng lưới như chúng tôi cần và điều này cũng giúp làm giảm lưu lượng truy cập ẩn và sự phức tạp của các mạng.

Theo mặc định, tất cả các lớp IP (A, B và C) có một subnet mask, chúng tôi gọi nó là “Default Subnetmask”. Bạn cần phải có một bởi vì:

1) Tất cả các máy tính cần có subnet mask để lọc khi cấu hình IP

2) Bạn cần phải thiết lập một số ranh giới logic trong mạng của bạn

3) Bạn nên nhập mặc định subnet mask cho các lớp IP bạn đang sử dụng. Subnet mask để xác định phần ID và Host ID của một địa chỉ IP.

Bảng dưới đây cho thấy rõ ràng rằng các subnetmask áp dụng cho mỗi lớp mạng.

Khi giao dịch với subnet mask trong thế giới thực, chúng là miễn phí trong hầu hết các trường hợp sử dụng bất cứ loại hình subnet mask. Nếu ví dụ như chúng tôi yêu cầu một mạng lưới mà có thể chứa lên đến 254 máy vi tính, sau đó là một lớp C nhằm đáp ứng nhu cầu của chúng tôi. với các mạng lưới default subnet mask sẽ làm tốt, nhưng nếu chúng tôi cần thêm, sau đó chúng tôi có thể cân nhắc một loại B với các mạng lưới default subnet mask.

Lưu ý rằng Default subnet mask đã được thiết lập bởi các IEEE, cũng là 1 người bạn thiết lập và chấp nhận các tiêu chuẩn và giao thức khác nhau.

Chúng tôi sẽ có một cái nhìn về sau này như thế nào và xem chúng tôi có thể đạt được một mạng lưới lớp C với hơn 254 vạn quân.

Hiểu về các khái niệm

Hãy dừng lại ở đây tại một thời điểm và có một cái nhìn vào những gì tôi có, nghĩa là do một mạng lưới phân vùng nhỏ hơn vào những người thân bằng cách sử dụng subnet mask khác nhau.

Hình ảnh dưới đây cho thấy mạng lưới của chúng tôi ví dụ (192.168.0.0). Tất cả các máy tính ở đây đã được định cấu hình mặc định với Class C subnet mask (255.255.255.0):

Bởi vì subnet mask của chúng tôi được sử dụng, tất cả các máy tính là một phần của một mạng lưới đánh dấu màu xanh. Điều này cũng có nghĩa là bất kỳ một trong những quân đội (máy vi tính, định tuyến và máy chủ) có thể giao tiếp với nhau.

Nếu bây giờ muốn phân vùng này vào mạng lưới phân đoạn nhỏ hơn, sau đó chúng ta sẽ cần phải thay đổi subnet mask thích hợp để chúng ta có thể đạt được những kết quả mong muốn. Hãy nói rằng chúng ta cần thiết để thay đổi từ subnet mask 255.255.255.0 đến 255.255.255.224 cấu hình trên mỗi máy chủ.

Hình ảnh dưới đây cho thấy các máy tính như thế nào, chúng ta sẽ xem các mạng lưới một khi subnet mask đã thay đổi:

Trong thực tế, chúng ta đã chỉ cần tạo ra 8 mạng lớn nhất (màu xanh), chúng ta đã có mạng lưới, nhưng để đơn giản ở đây tôi chỉ hiển thị 2 của các mạng lưới nhỏ hơn, vì tôi muốn quý vị hiểu những khái niệm về subnetting và xem như thế nào là sự quan trọng của các subnet mask.

_____________________________

Subnet Mask và các tác dụng của nó

Giới thiệu

Có một số cách khác nhau để tiếp cận subnetting và nó có thể làm bạn bối rối vì sự phức tạp của các subnets và một số bạn có được sự linh hoạt trong cách sử dụng subnet mask. Vì lý do này, tôi tạo ra bài này để cho bạn biết làm thế nào chúng tôi đang đi đến phương pháp tiếp cận và tìm hiểu subnetting.

Chúng tôi đang chuẩn bị để phân tích subnet mask cho mỗi lớp, đưa ra ví dụ cho hầu hết các chi tiết của họ và cho phép bạn “xem” làm như thế nào mọi thứ được tính toán và hiểu được những hiệu ứng khác nhau một subnet mask có thể có được khi bạn thay đổi nó. Một khi bạn đã làm chủ điều này, bạn có thể đi vào và sau đó tạo subnet mask tuỳ chỉnh của bạn bằng cách sử dụng bất cứ loại lớp nào.

Default Subnet masks của mỗi lớp

Bởi bây giờ, bạn nên có một số ý tưởng về subnet mask, ví dụ như nó làm cái gì, làm thế nào để nó được sử dụng để phân vùng một mạng lưới. Những gì bạn cần phải ghi nhớ rằng mỗi Class là có 1 default subnet mask của nó, mà chúng tôi có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu của chúng tôi. Tôi đã đề cập cái này trong trang trước, nhưng chúng ta cần phải nhìn vào nó sâu hơn.

Hình ảnh dưới đây cho thấy 3 lớp mạng của chúng tôi với các default subnet mask:

Các Hiệu quả của một Subnet Mask trên một địa chỉ IP

Trong trang Class IP, chúng tôi phân tích và cho thấy rõ ràng như thế nào là một địa chỉ IP: bao gồm hai phần, 1) Mạng lưới ID và 2) Các Host ID. Quy định này được áp dụng cho tất cả các địa chỉ IP mà sử dụng mặc định subnet mask.

Chúng ta có thể nhìn lại một lần nữa trong hình dưới đây, nơi mà các địa chỉ IP được phân tích trong nhị phân, bởi vì đây là con đường bạn nên làm việc khi giao dịch với các subnet mask:

Chúng tôi đang tìm kiếm tại một địa chỉ IP với subnet mask cho lần đầu tiên. Những gì chúng tôi đã làm được, theo hệ thập phân subnet mask và chuyển đổi nó sang nhị phân, cùng với các địa chỉ IP. Đây là điều cần thiết để làm việc trong hệ nhị phân vì nó làm việc rõ ràng và chúng ta có thể tránh sai lầm. Những người bạn (1)-kí hiệu số trong hình- trong subnet mask “khóa” hay nếu bạn muốn, xác định ID phần mạng. Nếu chúng tôi thay đổi bất kỳ bit trong mạng ID của địa chỉ IP, sau đó chúng tôi ngay lập tức chuyển đến một mạng khác nhau. Như vậy, trong ví dụ này, chúng tôi có một subnet mask 24 bit.

NOTE : Chú thích:

Tất cả các Class C Classful Địa chỉ IP có 24 bit subnet mask (255.255.255.0).

Tất cả các loại B Classful Địa chỉ IP có 16 bit subnet mask (255.255.0.0).

Loại A Classful tất cả các địa chỉ IP có 8 bit subnet mask (255.0.0.0).

Mặt khác, việc sử dụng một địa chỉ IP với một subnet mask khác với kết quả mặc định trong tiêu chuẩn của Host bit được chia thành hai phần: Subnet ID và Host ID. Các loại hình địa chỉ IP được gọi là địa chỉ IP Classless.

Để hiểu được những gì một “Classless Địa chỉ IP” lẫn lộn mà không nhận được, chúng ta cần làm để có cùng một địa chỉ IP như ở trên, và làm cho nó trở thành một địa chỉ IP Classless bằng cách thay đổi các mặc định subnet mask:

Nhìn hình bên trên, bạn sẽ nhận thấy rằng ngay bây giờ chúng ta đã có một Subnet ID mới . Như hình ảnh giải thích, chúng tôi đã mượn 3 bit từ Host ID và sử dụng chúng để tạo ra một Subnet ID. Chúng tôi phân vùng Class C vào mạng lưới nhỏ hơn.

Nếu bạn đang tạo mạng nhỏ hơn nhiều, bạn sẽ tìm thấy những câu trả lời trên trang tiếp theo. Tôi thích rằng bạn hiểu biết tất cả mọi thứ ở đây hơn là Subnet ID’s, bit và tất cả các phần còn lại

Tóm tắt

Trong trang này, chúng tôi thấy mặc định subnet mask của mỗi lớp và cũng giới thiệu các Classful và Classless Địa chỉ IP, và đó cũng là một kết quả của việc sử dụng các loại subnet mask.

Khi chúng tôi sử dụng địa chỉ IP với subnet mask mặc định , ví dụ như 192.168.0.10 là một Class C địa chỉ IP cho nên mặc định sẽ là subnet mask 255.255.255.0, sau đó là những “Địa chỉ Classful IP”.

Mặt khác, Classless Địa chỉ IP của họ có subnet mask sửa đổi một cách để có một “Subnet ID”. 

Hình ảnh dưới đây cho thấy cả hai ví dụ:

Tôi hy vọng rằng bạn có hiểu các khái niệm mới và các tài liệu trên trang này. Tiếp theo, chúng tôi nói về subnet bit, tìm hiểu làm thế nào để tính toán bao nhiêu bit đang có một số subnet mask và xem thông khác nhau và được sử dụng hầu hết các mặt nạ subnet có sẵn.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đã không hiểu một số phần trong suốt trang này, tôi sẽ đề nghị bạn đọc nó một lần nữa

_____________________________

Subnetting Analysis

Chúng tôi đang chuẩn bị để giải thích đây có sẵn subnetmask và phân tích một mạng Class C, cụ thể bằng cách sử dụng một subnet mask. Đó là tất cả các khá đơn giản, miễn là bạn hiểu được logic đằng sau nó,

Common Subnet Masks

Ở bảng trên bạn thấy nó hơi rối mắt, nhưng thực sự nó rất đơn giản…Mỗi lớp có 1 subnet mặc định của nó , được tô màu xanh Nếu bạn ko hiểu nên đọc cái Binary & IP tại đây : http://72.14.235.104/translate_c?hl=en&sl=en&tl=vi&u=http://www.firewall.cx/ip-binary.php&usg=ALkJrhjJUhF6aM5eNmInqTiR4ifaQAIj2A  ( có thời gian tôi sẽ viết lại bài này )

Các bạn cứ để ý 1byte = 8 bit , theo mã binary, nếu ta có 8 bít với toàn số 1, tức là 11111111, thì sẽ = 255, cứ mỗi thêm 1 bit > tới 8 thì lần lượt sẽ là 128, 64,32,16,8,4,2,1

Trong ảnh trên, part1 này có 8 mạng, ở trên chỉ là sự chuyển đổi sang Binary để thấy rõ hơn cách tính 1 số lượng đáng kê của phân vùng các mạng.

Ở part2… địa chỉ ip và subnet ở địa chỉ nhị phân, ở đây các octec có 2 phần là Subnet ID và host ID. Khi ta cần tính toán các Host và các subnet ta sẽ tính cùng 1 lúc. Chúng ta có 8 mạng ( hoặc subnets ), và bằng cách đếm hoặc số gia nhị phân của tôi. Tôi bắt đầu từ 000 và kết thúc ở 111, bên cạnh tôi để giá trị thập phân tương đương với mỗi network. Tới phần Host ID, tới nơi đầu tiên có giá trị lưu trữ là 0 0001 ( với 1 trong phần thập phân ), ta ko lấy giá trị 0 trong phần thập phân, giá trị dành riêng (reversed) như nó là địa chỉ mạng. Và cuối cùng giá trị đó là 1 1111 ( 31 trong phần thập phân ) được dùng làm địa chỉ broadcast ( phát sóng ) cho mỗi subnet ( xem thêm subnet ở đây : http://72.14.235.104/translate_c?hl=en&sl=en&tl=vi&u=http://www.firewall.cx/broadcast.php&usg=ALkJrhiGSkENCDR8OccbTi3Z_v5c3w8v1w )

Lưu ý

Đây là công thức từ 2 đến cuối X -2. Tại X là số vùng cho Debian chúng tôi có trong Host ID lĩnh vực, ví dụ của chúng tôi cho đó 5. Khi chúng tôi áp dụng công thức này, chúng tôi nhận được từ 2 đến cuối cùng của 5 – 2 = 30 Valid (usable) IP Addresess. Nếu bạn đang nhạc nhiên lý do tại sao chúng tôi trừ 2, thì đó là do nóđược sử dụng cho các mạng Địa chỉ của các subnet và các broadcast Địa chỉ của subnet. Thực tế ra sẽ phải -4

Hy vọng với ví dụ sẽ o làm bạn bị lộn xộn, các ví dụ trên là thuộc loại đơn giản, đó là lý do vì sao tôi ví dụ với lớp C. Nếu bạn cảm thấy khó khăn thì hãy đọc nó thật chậm , sau vài lần bạn sẽ hiểu được nó

_____________________________

Subnet Routing & Communications

(định tuyến và liên lạc giữa các subnet )

Giới thiệu

Kinh nghiệm cho thấy bạn có thể không bao giờ biết tất cả mọi thứ 100%! Định tuyến và các subnets là chủ đề chính ở đây. Chúng ta có có thể phân tích subnetting và hiểu nó hoạt động như thế nào, nhưng chưa xử lý với các “giao tiếp” của sự vật. Này, cùng với một số những thứ khác mà tôi muốn mang đến cho các bạn quan tâm, sẽ được phân tích ở đây! Đây là một cách dễ dàng để ngồi lại và đọc qua nó.

Article Categories:
IT & Network
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/