Nov 21, 2015
228 Views

Summoners war | Cách sử dụng điểm Glory

Written by

Mình thấy nhiều bạn mới chơi thường sử dụng glory  point để mua mystic. nhưng với số lượng những thứ cần dùng glory point nhiều thì việc mua mystic có hợp lý không?

Với glory point thì bạn có thể kiếm được thông qua đánh arena hoặc rival ( 3 glory).

Glory point thì ở những mức khác nhau số glory point cho mỗi trận  thắng cũng khác  nhau: dưới 1200 điểm thì +3 glory, trên 1200 dưới sao vàng thì + 4 và từ 1 sao vàng trờ lên thì + 5. Muốn farm glory tốt nhất thì bạn nên đánh hết khả năng của mình ví dụ bạn chỉ đánh được dưới 1 sao vàng thì ráng farm +4 glory còn nếu trên 1 sao vàng thì những ngày đầu tần nên để rank 1 sao vàng để farm cuối tuần sẽ leo cao hơn nếu bạn có khả năng.

Việc đầu tiên khi có glory point là dành ra 180 glory để mua devil mon. Hãy mua ngay cả khi bạn không có pet 5 sao vì sẽ đến 1 lúc bạn cần đến devil nhưng lại không có.

 

Kế đến hãy nâng max nhà hồi eng trước, có nhiều bạn thường tập trung nâng max nhà spd,, nhưng chỉ nâng mỗi nhà spd thì chưa hợp lí vì max nhà spd thì rất tốn kém nhưng cũng chưa nhất thiết phải max nhà spd trong khi ta cần thêm máu def và atk để đánh arena leo tháp. Nâng max nhà hồi eng sẽ rút ngắn 1h30p so với không max. chưa kể energy rất cần để farm rune hoặc guidl war nên việc đầu tiên là max nhà hồi eng.

Sau khi max nhà hồi eng thì bạn tập trung nâng nhà spd đến level 5. đến đây là tạm đủ cho arena kến đến ta bắt đầu nâng các nhà khác, nên chia đều, và max những nhà tốn ít glory. Khi bạn nâng những nhà khác đến level 5 thì có thể tạm ngưng để nâng nhà spd hoặc nâng cái nào bạn thích.

 

Không nên dùng glory để mua mystic hoặc croll khác hệ vì nếu quay được thí tốt còn nếu không được gì thì bạn đã quá hoang phí glory.

Tóm lại nên mua devil mon, nâng max nhà hồi eng rồi nâng các nhà khác, không nên mua mystic bằng glory, không nên nâng fairy tree và mana mountan vì nó vô dụng

 

Article Tags:
Article Categories:
Gaming
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/