Oct 7, 2015
353 Views

Summoners War | Fuse – các sum cần có

Written by

 

1/ Fuse phoenix – nước
nine-tailed fox – gió (Arang – 5 sao)
joker – lửa (Jojo – 5 sao)
ninja – nước (Susano – 5 sao)
martial cat – nước (mina – 5 sao)

2/ Fuse Valkyrja – gió
Sylph – lửa (baretta – 5 sao)
Undine – nước (mikene – 5 sao)
nine-tailed fox – gió (Arang – 5 sao)
werewolf – gió (shakan – 5 sao)

3/ Fuse Ifrit – bóng tối
vampire – gió (argen – 5 sao)
succubus – lửa (akia – 5 sao)
Undine – nước (mikene – 5 sao)
Yeti – bóng tối (kumae – 5 sao)

4/ nine tailed fox – gió
harpy – gió (prila – 4 sao)
amazon – gió (hina – 4 sao)
high elemental – lửa(kahli 4 sao)
garuda – nước (konamiya – 4 sao)

5/ joker – lửa
werewolf – lửa (garoche – 4 sao)
magical archer – lửa (cassandra – 4 sao)
golem – nước (kuhn – 4 sao)
howl – gió (chichi – 4 sao)

6/ ninja – nước
inugami – nước (icaru – 4 sao)
griffon – nước (kahn – 4 sao)
bearman – gió (dagorr – 4 sao)
yeti – lửa (tantra – 4 sao)

7/ sylph – lửa
serpent – lửa (fao – 4 sao)
martial cat – lửa (mei – 4 sao)
magical archer – nước (sharron – 4 sao)
salamander – gió (lukan – 4 sao)

8/ 2 con undine – nước
bearman – nước (gruda – 4 sao)
grim reaper – nước (hemos – 4 sao)
infeno – gió (anduril – 4 sao)
imp – lửa (cogma – 4 sao)

9/ vampire – gió
minotauros – gió (eintau – 4 sao)
lizardman – gió (velfinodon – 4 sao)
living armor – lửa (iron – 4 sao)
pixie – nước (kacey – 4 sao)

10/ succubus – lửa
beast hunter – lửa (nangrim – 4 sao)
salamander – lửa (krakdon – 4 sao)
harpy – nước (ramira – 4 sao)
harpu – gió (seal – 4 sao)

Đầu tiên là bảng Fusion tổng quan nhất, chắc ko cần giải thích nhiều về cách nhìn, ae cứ xem nhá.

Kiếm các em hàng để làm nguyên liệu ở đâu? Ở đây nhá:

Tiếp theo là để fusion đc em Vịt bầu sẽ cần tổng tất cả bao nhiêu Essence để awake nguyên liệu thì xem ở hình dưới:

Essence để awake nguyên liệu để fusion Ifrit ờ đây:

Tổng Essence để awake nguyên liệu để fusion Valkyrja ờ đây:

Article Tags:
·
Article Categories:
Gaming
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/