Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Tạo menu Hiren’s BootCD 9.5 khi khởi động

August 8, 2008Category : IT & Network

Bạn cần ghost hay muốn chia lại ổ, hoặc sử dụng 1 tính năng nào đó trong đĩa hiren. Bạn ko có ổ CD hoặc do lý do nào đó ổ đĩa bạn bj hỏng. Vậy hãy dowm cái này về để giải quyết vấn đề đó.

Download (bạn cần login để xem link)

[hidepost]

http://www.mediafire.com/?zbhmxt0ct4c AvlgoBootcd9.5.exe.001 (10 MB)
http://www.mediafire.com/?5mg4y1yujmf AvlgoBootcd9.5.exe.002 (10 MB)
http://www.mediafire.com/?mz3a1e1jdio AvlgoBootcd9.5.exe.003 (10 MB)
http://www.mediafire.com/?miz90ygdnx4 AvlgoBootcd9.5.exe.004 (10 MB)
http://www.mediafire.com/?mmtuyvddmdx AvlgoBootcd9.5.exe.005 (10 MB)
http://www.mediafire.com/?xdwnqxtkviw AvlgoBootcd9.5.exe.006 (10 MB)
http://www.mediafire.com/?webmlyyxh3j AvlgoBootcd9.5.exe.007 (10 MB)
http://www.mediafire.com/?mlhwx4nmjyy AvlgoBootcd9.5.exe.008 (3.4 MB) [/hidepost]

Hoặc

(bạn cần login để xem link)[hidepost]

http://www.mediafire.com/?nkumrttx3yr AvlgoBootcd9.5.part1.rar (10 MB)
http://www.mediafire.com/?y1x3wbgwmif AvlgoBootcd9.5.part2.rar (10 MB)
http://www.mediafire.com/?swy3hjjqiyg AvlgoBootcd9.5.part3.rar (10 MB)
http://www.mediafire.com/?lmmkb4bu2jo AvlgoBootcd9.5.part4.rar (10 MB)
http://www.mediafire.com/?wnnxx9yfmkm AvlgoBootcd9.5.part5.rar (10 MB)
http://www.mediafire.com/?mnwdqjrtdi1 AvlgoBootcd9.5.part6.rar (10 MB)
http://www.mediafire.com/?zembxejyijg AvlgoBootcd9.5.part7.rar (10 MB)
http://www.mediafire.com/?enifnzwm2nm AvlgoBootcd9.5.part8.rar (3.47 MB)

[/hidepost]
01.
© Oliver / All rights reserved.
To top