Portfolio
bypass

Bỏ qua hệ thống xác thực SMS của Google, Facebook,…

December 29, 2015Category : Thập cẩm

Google, Facebook, Youtube, Twitter là những dịch vụ online yêu cầu xác thực SMS để tránh việc một người có nhiều tài khoản.   Tuy nhiên, để bảo mật cho bản thân, hãy hạn chế cung cấp những thông tin cho họ. Hoặc nếu điện thoại của bạn đang gặp vấn đề, bài viết này sẽ đưa..

Read more
01.

1 số cách bypass safemode

June 10, 2008Category : Bug & Security

1.bypass Safe-Mode qua cgitelnet.pl giả dụ bật Safe-Mode, dis khá nhiều các hàm quan trọng show_source, dl, exec, shell_exec, system, popen, pclose, proc_open, proc_close, passthru, virtual, leak, chgrp, ini_alter, ini_restore Command lệnh của con shell vì thế ko hiện đc luôn Nhưng nhìn kĩ lại ta thấy uid=betalocal , vậy thì mặc cha nó ta..

Read more
02.
© Oliver / All rights reserved.
To top