Portfolio
crosssite

Giới thiệu kĩ thuật CROSS-SITE SCRIPTING

June 10, 2008Category : Bug & Security

Cross-Site Scripting (XSS) là một trong những kĩ thuật tấn công phổ biến nhất hiên nay, đồng thời nó cũng là một trong những vấn đề bảo mật quan trọng đối với các nhà phát triển web và cả những người sử dụng web. Bất kì một website nào cho phép người sử dụng đăng..

Read more
01.
© Oliver / All rights reserved.
To top