Portfolio
dream of doll

D.O.D – Dream of Doll

October 21, 2008Category : Thập cẩm

Thông tin về Dream of Doll (D.O.D), dòng sản xuất búp bê của Hàn Quốc:D.O.D có búp bê nam và búp bê nữ, búp bê nam cao khoảng 43 cm còn búp bê nữ thì khỏang 41 cm. D.O.D được chia thành 3 dòng: Normal D.O.D, Limited D.O.D và D.O.D Collection. Limited D.O.D chỉ khác..

Read more
01.
© Oliver / All rights reserved.
To top