Portfolio
HDH

Cài windows xp trên Mac

March 27, 2009Category : IT & Network

Support:  http://www.apple.com/support/bootcamp/ Boot Camp là ứng dụng do Apple phát triển nhằm giúp người dùng máy tính Apple có thể cài thêm hệ điều hành Windows của Microsoft. Sau khi cài Windows bằng Boot Camp, bạn có thể chọn HĐH khi khởi động hoặc mặc định HĐH là Windows hoặc OSX. Các bước tiến hành:..

Read more
01.
© Oliver / All rights reserved.
To top