Portfolio
image

Code button contact

November 23, 2017Category : Code/Web

CSS .ppocta-ft-fix { display: inline-grid; position: fixed; bottom: 40%; right: 30px; min-width: 36px; text-align: center; z-index: 99999; } @media (max-width: 768px) { .ppocta-ft-fix { bottom; 5%; } } #messengerButton { display: inline-block; position: relative; width: 36px; height: 36px; line-height: 36px; border-radius: 100%; box-shadow: 0px 0px 10px -2px rgba(0,0,0,0.7); background: #1CB2ED url(http://kizashop.com/wp-content/themes/shopera-child/images/m-fb.png) center center no-repeat; margin-bottom:..

Read more
01.

Phân tích hệ thống tiki.vn 2014

September 21, 2017Category : Code/Web

Tổng quan hệ thống Mọi lời nói không thể thay thế bằng hình ảnh rõ ràng được :) Tiki sử dụng Magento version 1.x Source code Magento sẽ được deploy lên 4 server web app, server Media và request sẽ được load balance qua 4 server này Database sử dụng là Percona MySQL được cấu..

Read more
02.

Magento remove duplicate img

September 1, 2016Category : Code/Web

SQL <?php /** * @author Linhdh * @website http://linholiver.com * @project update price and specialPrice */ include(‘app/Mage.php’); //Mage::App(‘default’); Mage::app()->setCurrentStore(Mage_Core_Model_App::ADMIN_STORE_ID); error_reporting(E_ALL | E_STRICT); Mage::setIsDeveloperMode(true); ini_set(‘display_errors’, 1); ob_implicit_flush (1); $mediaApi = Mage::getModel(“catalog/product_attribute_media_api”); $_products = Mage::getModel(‘catalog/product’)->getCollection(); $i =0; $total = count($_products); $count = 0; foreach($_products as $_prod) { $_product = Mage::getModel(‘catalog/product’)->load($_prod->getId()); $_md5_values = array(); //protected base image $base_image..

Read more
03.

Magento bulk product import with images

August 30, 2016Category : Code/Web

I recently had to transfer the inventory of an old Shop Factory site into Magento 1.7. Magento offers a powerful facility to do this via CSV using its DataFlow profiles but this is not without its quirks and pitfalls so I thought I’d share my experiences. Importing product data First, you will need to know..

Read more
04.

Sử dụng hệ điều hành Kali Linux trên trình duyệt web

June 11, 2016Category : IT & Network

Đây là tin vui đối với hacker và các chuyên gia nghiên cứu bảo mật: Bạn đã có thể sử dụng hệ điều hành Kali Linux ngay trong một trình duyệt web. Kali Linux là một trong những bản phân phối được cộng đồng bảo mật yêu thích nhất và giờ đã được tích hợp..

Read more
05.

Add videojs player html5 with javascript

November 18, 2015Category : Code/Web

index.php <div id=”video”><p> Restart or F5 browser to view this content.</p></div> <link href=”<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/css/video-js.min.css” rel=”stylesheet”> <script src=”<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/videojs.min.js”></script> <script src=”<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/jquery.min.videojs.js”></script> <script type=’text/javascript’> var obj, source; obj = document.createElement(‘video’); $(obj).attr(‘id’, ‘example_video_test’); $(obj).attr(‘class’, ‘video-js vjs-default-skin’); $(obj).attr(‘controls’, ‘ ‘); $(obj).attr(‘poster’, ‘http://todaytv.club/movie_night_image.jpg’); $(obj).attr(‘preload’, ‘auto’); $(obj).attr(‘data-setup’, ‘{“inactivityTimeout”: 0}’); $(obj).attr(‘autoplay’, ‘true’); source = document.createElement(‘source’);..

Read more
06.

[WP] W3 Total Cache settings with Cloudflare GUIDE

October 12, 2015Category : Code/Web

W3 Total cache is a WordPress Performance Optimization framework that is designed to improve user experience and page speed.  It is recommended by many web hosting providers, and used by countless major websites such as mashable.com as well as many others. W3TC  improves the user experience of your site by increasing web server performance by reducing..

Read more
07.

Isometric Angle Text Using CC3

September 22, 2015Category : Code/Web

HTML code: <h1>ISOMETRIC TEXT</h1> <p> Here’s a reworking of my original CSS3 Isometric Text demo, this version improves on the first attempt by using the CSS :after selector to duplicate the title to create the shadow – in fact the title IS the shadow &amp; the Isometric lettering is the :after content. </p> CSS code:..

Read more
08.

Jumping Game

September 22, 2015Category : Code/Web

  HTML code: <!DOCTYPE HTML> <html lang=”en-US”> <head> <title>Jump</title> </head> <body> <div class=”container”> <canvas id=”canvas”> Aww, your browser doesn’t support HTML5! </canvas> <div id=”mainMenu”> <h1>Milo Jump</h1> <h3>using HTML5,</h3> <h3>…by <a href=”http://twitter.com/solitarydesigns/” target=”_blank”>Kushagra Agarwal</a></h3> <h3>and <a href=”http://cssdeck.com” target=”_blank”>CSSDeck</a></h3> <p class=”info”> use <span class=”key left”>←</span> <span class=”key right”>→</span> to move and space to (re) start… </p> <a..

Read more
09.

Điều cần phải làm trước khi ra mắt trang web Magento

August 20, 2015Category : Code/Web

1. Thay đổi Base URLs Những URL này được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Magento, khoá core_config_data. Bạn cũng có thể thay đổi nó trong Admin của Magento bằng cách vào System > Configuration > Web. Bạn chỉ thay đổi cái này khi bạn chuyển domain hoặc đổi kiểu domain, ví dụ khi bạn cài SSL cho trang web..

Read more
010.

Hướng dẫn tăng tốc Nginx web server với Pagespeed

November 14, 2014Category : Code/Web

Nginx bản thân nó đã là một web server có hiệu suất hoạt động rất tốt. Tuy nhiên vẫn có nhiều cách để tối ưu thêm và một trong số đó là sử dụng module được phát triển bởi Google có tên PageSpeed (ngx_pagespeed) ngx_pagespeed tăng tốc website của bạn và giảm thời gian load đáng kể bằng..

Read more
011.

18 Meta Tags Every Webpage Should Have

March 12, 2014Category : Marketing

The definitive guide to Search and Social Meta Tags you should be using in 2013. No fluff, no wasted code, just what you need to use. Let’s get back to basics. If I’m to be honest, flashbacks of arguments with copywriters in ad agencies turn me off to the discussion of metadata. However the reality..

Read more
013.

Khôi phục thảm họa cho Hyper-V

June 18, 2012Category : IT & Network

 Trong loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các tùy chọn cho việc khôi phục thảm họa bên trong môi trường Hyper-V. Giới thiệu Mặc dù việc backup và khôi phục một máy chủ thường là một công việc đơn giản, tuy nhiên với công nghệ ảo hóa thì điều..

Read more
014.

Cấu hình bảo mật Hyper-V bằng Authorization Manager

June 17, 2012Category : IT & Network

Nếu muốn triển khai Hyper-V và các máy ảo, một trong những yêu cầu chính cần phải có đó là bảo đảm cho môi trường của bạn được an toàn. Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách cấu hình bảo mật Hyper-V bằng cách sử dụng Authorization Manager. Bài..

Read more
015.

Integration Services của Hyper-V

June 17, 2012Category : IT & Network

Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các dịch vụ tích hợp (Integration Services) của Hyper-V, cách cài đặt chúng và cùng với đó là các hệ điều hành khách được hỗ trợ.Trước tiên chúng ta hãy đi tìm hiểu về khái niệm Integration Services. Integration Services là gì? Trong..

Read more
016.
© Oliver / All rights reserved.
To top