Portfolio
japan

Hướng dẫn config VPS chịu tải lớn

November 14, 2014Category : Code/Web

Hiện tại có rất nhiều hướng dẫn cấu hình để có thể tạo được VPS chịu tải lớn trên mạng thông qua load balancing, optimize các services… Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách khác sử dụng kết hợp Zend Opcache, Memcache để có thể xây dựng được VPS có thể chịu..

Read more
01.
© Oliver / All rights reserved.
To top