Portfolio
lang DSMT ngay ay

Làng DSMT ngày ấy…

January 3, 2009Category : Thập cẩm

Truyện lấy bối cản làng quê DSMT Kịch bản:  JerryV Bản quyền : thuộc  DSMT & Night’s Blog – http://dsmt.vn – http://nj9h7.net 1- Ngày hội làng và cuộc đối đầu AlanSmith – Night silis Nắng vàng giẫy ngoài sân đình,lũ chim tíu tít ngoài rặng tre.. anh trai làng dõng dạc gõ 3 hồi trống,..

Read more
01.
© Oliver / All rights reserved.
To top