Portfolio
Recovery Console

Lỗi Hall.dll Trong Windows XP

June 9, 2008Category : IT & Network

Khi bạn sử dụng máy tính của mình , máy tính của bạn gặp lổi Hal.dll . Sau đây sẽ là cách fix , bạn đặt đĩa CD Windows XP của mình vào ổ đĩa CDROM . Bạn chọn Boot from CD . Sau đó bạn vào Recovery Console , nhập mật khẩu Administrators …

Read more
01.
© Oliver / All rights reserved.
To top