Portfolio
Security

WinNMP – Config

February 27, 2018Category : Code/Web IT & Network

How to send emails using PHP WinNMP has 2 options for processing emails sent by PHP’s mail() function: mSmtp and mailToDisk (default). To change the option, edit confphp.ini and modify sendmail_path: For Development use mailToDisk (the default): sendmail_path = ‘”C:/WinNMP/bin/php” -n -f “C:/WinNMP/include/tools/mailtodisk.php”‘ Emails will be saved to logmail-XX.txt For Production use mSmtp: sendmail_path = ‘”C:/WinNMP/bin/msmtp/msmtp.exe” -C “C:/WinNMP/conf/msmtp.ini” -t’ You also need to edit confmsmtp.ini in order to configure SMTP server options   How..

Read more
02.

[WordPress] Hướng dẫn cài đặt và sử dụng plugin WordFence

October 9, 2017Category : Code/Web

WordFence là gì Wordfence là một plugin bảo mật WordFence. Và nó là plugin rất phổ biến. 2 triệu lượt cài đặt đã nói lên điều đó. Vậy plugin này có tính năng gì hay ho? Như là plugin bảo mật, đương nhiên nó sẽ giúp bảo vệ website của bạn trước các mối đe..

Read more
03.

Cách thêm website trong web server OpenLiteSpeed

October 9, 2017Category : Code/Web IT & Network

Cách thêm Virtual Host trong OpenLiteSpeed ​Truy cập WebAdmin: http://your_ip_adress:7080 ​Đi tới Virtual Hosts -> Add.  Nhập vào thông tin chi tiết như bên dưới: Variables Value Virtual Host Name ($VH_NAME) elegantjava.info Virtual Host Root ($VH_ROOT) $SERVER_ROOT/elegantjava.info/ Config File $SERVER_ROOT/conf/vhosts/$VH_NAME/elegantjava.info.conf Follow Symbolic Link Yes Enable Scripts/ExtApps Yes Restrained Yes ExtApp Set UID Mode Server UID Trong phần..

Read more
04.

Cách cài đặt OpenLiteSpeed, PHP 7.1 và MariaDB trên CentOS

October 9, 2017Category : IT & Network

Nó có tên gọi là OpenLiteSpeed. Đây là một HTTP server có hiệu suất rất tốt. Nó có thể xử lý một lượng lớn kết nối đồng thời mà tiêu tốn rất ít tài nguyên. Nó hỗ trợ cả giao thức SPDY/3.1 và HTTP/2. Cài đặt và cấu hình chứng chỉ Lets Encrypt trong OpenLiteSpeed rất..

Read more
05.

[Hướng dẫn] Tham gia Office Insider Program trên Windows 10

October 19, 2016Category : IT & Network

Tương tự như Windows 10, Office cũng có chương trình người dùng nội bộ (Office Insider Program), cho phép người dùng Office 365 có thể trải nghiệm trước các tính năng và cải thiện trên bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office. Và bây giờ, mình sẽ giới thiệu các bạn cách để tham gia..

Read more
06.

Direct sql quiries in magento

September 1, 2016Category : Code/Web

Database Connections In Magento By default, Magento will automatically connect to it’s database and provide two separate resources which you can use to access data: core_read and core_write. As you can probably guess, core_read is for reading from the database while core_write is for writing to the database. It is important to ensure that you..

Read more
07.

[WP] W3 Total Cache settings with Cloudflare GUIDE

October 12, 2015Category : Code/Web

W3 Total cache is a WordPress Performance Optimization framework that is designed to improve user experience and page speed.  It is recommended by many web hosting providers, and used by countless major websites such as mashable.com as well as many others. W3TC  improves the user experience of your site by increasing web server performance by reducing..

Read more
08.

Ms Office Exploit 2003,2007,2010,2013 Embed exe in doc

March 22, 2015Category : Virut/Trojan

Step 1: Download and install MetaSploit. Step 2: Open metasploit Console from start menu.

Read more
010.

Reset Trial – Kaspersky Internet Security 2014

November 23, 2014Category : IT & Network

1)  Mở KIS, vào cấu hình > bổ sung > tự bảo vệ > bỏ chọn Self Defense 2)  Thoát KIS – chuột phải – thoát 3)  Copy đoạn mã tương ứng với phiên bản 32 or 64bit vào 1 file text, sau đó đổi tên file thành reset trial KIS 2014.bat KIS 2014 (64..

Read more
011.

[WP] TỰ ĐĂNG BÀI LÊN MẠNG XÃ HỘI VỚI PLUGIN NEXTSCRIPT AUTO POSTER

October 28, 2014Category : Code/Web

Mạng xã hội đã gần như không thể thiếu trong SEO và khi viết xong 1 bài viết mới để google index bài viết nhanh mà chúng ta hay làm là chia sẽ bài viết ấy lên các trang mạng xã hội, submit lên URL của google, ping bài viết, RSS… Hôm nay mình sẽ..

Read more
014.

[WP] TÌM MÃ ĐỘC TRONG WORDPRESS

October 28, 2014Category : Code/Web

Ngoài phương thức tấn công phổ biến là làm ngập dữ liệu qua hình thức tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) thì còn một hình thức khá phổ biến nữa đó là tấn công từ các lỗ hổng bảo mật có trong các mã độc được đính kèm vào theme, plugin hay chính source..

Read more
015.

Kiểm Soát Truy Cập File Server Với File System Auditor (FSA)

June 30, 2014Category : IT & Network

Như chúng ta được biết trong môi trường doanh nghiệp việc chia sẽ file tài nguyên mạng giữa các nhân viên các bộ phận giúp cho thuận tiện trong công việc làm việc theo nhóm, cũng như bảo mật và backup dự phòng. Nhưng điều này cũng dẫn đến tình trạng có nhiều người có..

Read more
016.
© Oliver / All rights reserved.
To top