Portfolio
system

LogRotate – Công cụ quản lý Log files quan trọng cần phải biết

March 20, 2018Category : IT & Network

LOGROTATE là một tiện ích tuyệt vời trên Linux giúp đơn giản hóa việc quản lý log files trên hệ thống, bao gồm xoay vòng file log, di chuyển, nén, gửi tự động… Rotate (xoay vòng) ở đây có thể hiểu là tiến trình xử lý file log cũ theo quy định trước đó (xóa/nén/move) đồng..

Read more
01.

Disable random install app on Nox

March 13, 2018Category : IT & Network

this is how to fix / disable new apps popping up all the time: ————–I—————– 1 – enable root by going into Nox’s System Settings under “General” and put Enable under “Root startup”. ————–I—————– 2 – After rebooting check root by going to “Settings” – “Superuser”, if you have this menu you are good to..

Read more
03.

WinNMP – Config

February 27, 2018Category : Code/Web IT & Network

How to send emails using PHP WinNMP has 2 options for processing emails sent by PHP’s mail() function: mSmtp and mailToDisk (default). To change the option, edit confphp.ini and modify sendmail_path: For Development use mailToDisk (the default): sendmail_path = ‘”C:/WinNMP/bin/php” -n -f “C:/WinNMP/include/tools/mailtodisk.php”‘ Emails will be saved to logmail-XX.txt For Production use mSmtp: sendmail_path = ‘”C:/WinNMP/bin/msmtp/msmtp.exe” -C “C:/WinNMP/conf/msmtp.ini” -t’ You also need to edit confmsmtp.ini in order to configure SMTP server options   How..

Read more
04.

Manage and daemonize applications (run them as a service). (Nodejs)

December 18, 2017Category : Code/Web

Install PM2 Now we will install PM2, which is a process manager for Node.js applications. PM2 provides an easy way to manage and daemonize applications (run them as a service). We will use Node Packaged Modules (NPM), which is basically a package manager for Node modules that installs with Node.js, to install PM2 on our app server…

Read more
05.

Cách thêm website trong web server OpenLiteSpeed

October 9, 2017Category : Code/Web IT & Network

Cách thêm Virtual Host trong OpenLiteSpeed ​Truy cập WebAdmin: http://your_ip_adress:7080 ​Đi tới Virtual Hosts -> Add.  Nhập vào thông tin chi tiết như bên dưới: Variables Value Virtual Host Name ($VH_NAME) elegantjava.info Virtual Host Root ($VH_ROOT) $SERVER_ROOT/elegantjava.info/ Config File $SERVER_ROOT/conf/vhosts/$VH_NAME/elegantjava.info.conf Follow Symbolic Link Yes Enable Scripts/ExtApps Yes Restrained Yes ExtApp Set UID Mode Server UID Trong phần..

Read more
06.

Cách tìm IP thật của server đằng sau CloudFlare hay các dịch vụ CDN

October 9, 2017Category : Bug & Security Code/Web

Guide này nhằm giúp các System Admin nhận ra được rằng mình “misconfiguration” ở đâu khiến hệ thống bị lộ real IP khiến các kẻ tấn công DDoS dễ dàng tấn công hệ thống mà bỏ qua các lớp CDN bảo vệ. Đầu tiên ta cần phải biết danh sách IP của cloudflare (CloudFlare IP)..

Read more
07.

Phân tích hệ thống tiki.vn 2014

September 21, 2017Category : Code/Web

Tổng quan hệ thống Mọi lời nói không thể thay thế bằng hình ảnh rõ ràng được :) Tiki sử dụng Magento version 1.x Source code Magento sẽ được deploy lên 4 server web app, server Media và request sẽ được load balance qua 4 server này Database sử dụng là Percona MySQL được cấu..

Read more
08.

Mở Remote Desktop windows

December 26, 2016Category : IT & Network

1/ Cấp phép Mở dịch vụ REMOTE DESKTOP Mở System Properties thông qua Control Panel. Nếu không, hãy mở cửa sổ RUN, gõ SystemPropertiesRemote và nhấn Enter để mở các tab Remote của System Properties. Dưới Remote Desktop, sẽ thấy một số tùy chọn, anh em đánh dấu vào như hình bên dưới Sau đó..

Read more
09.

[Hướng dẫn] Tham gia Office Insider Program trên Windows 10

October 19, 2016Category : IT & Network

Tương tự như Windows 10, Office cũng có chương trình người dùng nội bộ (Office Insider Program), cho phép người dùng Office 365 có thể trải nghiệm trước các tính năng và cải thiện trên bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office. Và bây giờ, mình sẽ giới thiệu các bạn cách để tham gia..

Read more
010.

[VPS] Netdata – Công cụ theo dõi hệ thống Real-time

September 28, 2016Category : IT & Network

Bạn có thể sử dụng tool này trên server để theo dõi gần như toàn bộ tình trạng hệ thống: Total and Per Core CPU usage, interrupts, softirqs and frequency. Total Memory, RAM, Swap and Kernel usage. Disk I/O (per disk: bandwidth, operations, backlog, utilization, etc). Monitors Network interfaces including: bandwidth, packets, errors, drops, etc)…

Read more
011.

Direct sql quiries in magento

September 1, 2016Category : Code/Web

Database Connections In Magento By default, Magento will automatically connect to it’s database and provide two separate resources which you can use to access data: core_read and core_write. As you can probably guess, core_read is for reading from the database while core_write is for writing to the database. It is important to ensure that you..

Read more
012.

Magento bulk product import with images

August 30, 2016Category : Code/Web

I recently had to transfer the inventory of an old Shop Factory site into Magento 1.7. Magento offers a powerful facility to do this via CSV using its DataFlow profiles but this is not without its quirks and pitfalls so I thought I’d share my experiences. Importing product data First, you will need to know..

Read more
013.

[WP] W3 Total Cache settings with Cloudflare GUIDE

October 12, 2015Category : Code/Web

W3 Total cache is a WordPress Performance Optimization framework that is designed to improve user experience and page speed.  It is recommended by many web hosting providers, and used by countless major websites such as mashable.com as well as many others. W3TC  improves the user experience of your site by increasing web server performance by reducing..

Read more
014.

Ngăn chặn Microsoft theo dõi người dùng

August 27, 2015Category : IT & Network

Microsoft theo dõi bạn như thế nào? Thông qua Network Connectivity Status Indicator: Mỗi khi bạn khởi động máy tính, một test kết nối bạn sẽ được chạy tự động để kiểm tra kết nối Internet có khả dụng hay không Máy tính thực hiện kết nối request tới một text file trên NCSI Server của Microsoft (..

Read more
015.
© Oliver / All rights reserved.
To top