Portfolio
windowns

Cài đặt Winxp Cho Máy Laptop Có Sử Dụng ổ Cứng Sata

October 11, 2008Category : IT & Network

Khi khởi động từ các đĩa CD cài đặt XP, nhiều member thường nói tình trạng không nhận ổ cứng. Các máy Laptop sử dụng ổ cứng SATA thường sử dụng điều khiển ổ cứng Intel SATA AHCI Controller. Khi đó đĩa WinXP không có driver này nên không nhận ổ cứng. Bài viết dưới..

Read more
01.
© Oliver / All rights reserved.
To top