Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Thư giãn: đoán số… ai có thể tìm ra bí mật

March 12, 2009Category : Thập cẩm

Login để coi điều thú vị nhá

[hidepost]

các số ban đầu có dạng 10a+b (a, b là các chữ số), các số tạo thành cuối cùng có dạng 10a+b-a-b=9a chia hết cho 9. Các số chia hết cho 9 trong cái bảng hình nó đưa ra thì bao h cũng có cùng 1 hình.

tức là : 1 số có 2 chữ số mà trừ đi tổng của 2 chữ số đó thì sẽ nhận đc hiệu là bội của 9. Tất cả các số là bội của 9 đều có cùng chung 1 kí hiệu,

[/hidepost]

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top