Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Thêm lệnh Copy To, Move To vào menu chuột phải

June 9, 2008Category : IT & Network

Mỗi lần copy hay move một file hay folder nào đó mà bạn lười phải copy hay cut nó rồi đến một nơi nào đó dể paste vào thì…
Cách này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn. Sau khi tạo thêm Move To, Copy To vào menu ngữ cảnh bạn chỉ cần right click lên file hay folder bạn muốn thao tác rồi chọn Copy To, Move To rồi chọn đường dẫn là ok.

Để tạo lệnh Copy To, bạn dùng Notepad để soạn thảo đoạn mã sau rồi lưu với tên gì cũng được (chỉ cần đuôi là reg) “filename.reg”. Bạn vào Start > Run, gõ Notepad, nhấn Enter để mở Notepad. Sau đó bạn điền đoạn mã sau:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers] [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers\{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}]

Lưu file lại (nhớ là save as type là all file). Sau đó nhấn chuột kép vào file mới tạo, chọn Yes –> OK để đưa lệnh này vào menu ngữ cảnh.

Còn nếu muốn đưa lệnh Move To thì như cách trên nhưng thay đoạn mã này vào.

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers] [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\Con textMenuHandlers\{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}]

Bây giờ, khi muốn đưa sao chép tập tin đến nơi nào, bạn chỉ cần nhấn chuột lên nó rồi chọn lệnh Copy To Folder, lựa chỗ lưu sau đó nhấn phím Copy. Nếu muốn di chuyển tập tin, bạn chọn Move To Folder, lựa chỗ lưu rồi nhấn phím Move là xong. Việc di chuyển file của bạn bây giờ sẽ nhanh hơn bao giờ hết.

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top